Okt01_08

Maandag 8 oktober 2001 – Roodborsttapuit en slechtvalk

In de luwte van het plasje bij de parkeerplaats van de Starrevaart vermaakten 2 ijsvogeltjes zich vanmiddag prima. Luidruchtig vlogen ze achter elkaar aan, doken tussen de takken door, gingen kort zitten om hun metaalblauwe rug en oranje borst te laten zien, schoten het plasje over en weer terug. Eentje kreeg ik lang genoeg in beeld om hem als volwassen man te herkennen, de andere kreeg ik niet goed in de kijker. Kort daarvoor had ik langs de Meeslouwerplas ook al een ijsvogel gezien. Daar zwommen ook 3 dodaarzen, nog 1 in het plasje en 1 op de Vogelplas zelf, waar een zeer harde wind stond, de vogels zochten zoveel mogelijk de beschutting op.

Mooiste waarnemingen vond ik de jonge slechtvalk die even laag over zijn uitbundig gedekte maar daardoor zeer onrustige tafel vloog, hij had kennelijk (nog) geen honger en verdween over de rijksweg naar het oosten, en de roodborsttapuit op de ka naar de hut.

Verdere waarnemingen o.a.: 1 geoorde fuut, opnieuw de kuifeend met een afwijking in de pigmenten, 1 man en 1 vrouw rosse stekelstaart, 1 zilverplevier, 8 goudplevieren, 1 groenpootruiter, 57 zwarte ruiters, 45 wulpen, 1 grutto, 3 watersnippen, 7 kemphanen, 2 kleine strandlopers, maar liefst 51 bonte strandlopers en 1 krombekstrandloper. Verder nog 2 atalanta’s en 1 paardenbijter.

Geschubdeinktzwam081001

Op de ka naar de Starrevaarthut stonden vandaag behoorlijk wat geschubde inktzwammen (Coprinus comatus), op de foto boven is helemaal onderaan de hoed al iets te zien van de ‘inkt’, dat proces is bij de zwam op de foto onder al verder gevorderd. Uiteindelijk blijven er wat zwarte resten over.

GeschubdeinktzwamA081001