Okt01_03

Woensdag 3 oktober 2001 – Zes krooneenden

Een straffe wind joeg de golven op de Starrevaart flink op, waardoor filmen bijzonder moeilijk werd. Dat was jammer want de zon zorgde voor een helder licht op de steeds verder droogvallende slikplaten. Daar liepen tussen de honderden goudplevieren, kieviten, eenden en ganzen veel strandlopertjes, o.a. 13 bonte strandlopers, 6 kleine strandlopers, 4 krombekstrandlopers en 1 kanoet. Verder o.m. 135 zwarte ruiters, 5 kluten, 7 lepelaars, 2 rosse stekelstaarten, 1 geoorde fuut, een man bruine kiekendief en een sperwer zorgden voor de gebruikelijke opschudding onder de pleisterende vogels. Een groepje van 3 dodaarzen zwom steeds dicht bij elkaar over de plas.

Dodaarzen031001

Drie dodaarzen op de Starrevaart.

Geoordefuut031001

Een geoorde fuut bijna onzichtbaar in de golven.

Onder een bosje aan de rand van de Meeslouwerplas ontdekten we 2 krooneenden, een lag te slapen, van de andere konden we aan de snavelvlek zien dat het een vrouwtje was. Even later kwamen er nog 4 tevoorschijn, o.a. 1 mannetje in eclipskleed (lichte snavel, rood oog) en nog een mannetje in zomerkleed. Snel de camera erop gezet, maar voordat ik fatsoenlijke plaatjes kon schieten (voor zover dat op de woelige baren mogelijk was), tufte een bootje met vissers voorbij en werd het zestal naar Vlietland verjaagd.

Krooneend031001

Mannetjes krooneenden zijn bijzonder fraai, helaas kreeg ik niet voldoende tijd om een mooie foto te maken.