Sep01_18

Dinsdag 18 september 2001 – Heiig

Een kalme dag, heiig, en dat is aan de foto’s helaas goed te zien. Toch waren er een aantal leuke momenten. Vanmorgen richting De Wilck, aan het einde van het Zwetslootpad zaten 4 tapuiten. Voor mij waren ze niet echt bang, wel voor de boomvalk die even later kwam aanstormen, roetsj weg waren ze.

De valk ging in de buurt een tijdje op een hek zitten, toen hij later wegvloog gingen zo’n 350 wulpen de lucht in, er zitten er op het ogenblik erg veel in de omgeving. In de polders hoor en zie je overal watersnippen, ook veel boerenzwaluwen laag boven de weilanden.

Tapuit180901

Tapuit (Oenanthe oenanthe – Northern Wheatear) en adulte boomvalk (Falco subbuteo – Eurasian Hobby) langs het Zwetslootpad.

Boomvalk180901

Richting Starrevaart want daar ‘gebeurt’ het de laatste tijd. Helaas was de geringde visarend te lui om van z’n paal te komen en toen hij dat deed, vloog hij naar het westen. Een sperwerwijfje pakte het anders aan. Ze ging rustig op een tak zitten op een slikplaat middenin de Starrevaart, het leek wel of ze zat te dutten of was dat tactiek?

Voor rustende roofvogels zijn vogels niet zo bang, dus er kwamen er steeds meer dichterbij. Opeens vloog de sperwer een eindje op, maakte een scherpe draai en dook op een watersnip die ze vervolgens enkele meters verderop op de buizen ging zitten opeten.

Sperwer_prooi180901 Sperwer_prooiA180901

Sperwer (Accipiter nisus – Sparrow Hawk) wacht rustig haar kans af en pakt dan een watersnip.

IJsvogel180901

Bij aankomst had ik een ijsvogeltje (Alcedo atthis – Kingfisher) gefotografeerd bij de parkeerplaats en later een paapje dat in het riet langs de Vogelplas zat.

Verder op de Starrevaart o.a. 103 zwarte ruiters, 240 goudplevieren, 10 kemphanen, 2 kleine strandlopers, 2 bonte strandlopers, 1 krombekstrandloper, 11 overvliegende wulpen, 11 heilige ibissen en 18 lepelaars waarvan er een met z’n besmeurde veren (waarschijnlijk olie) nogal opviel tussen z’n smetteloos witte soortgenoten.

Lepelaar_olie180901

Met viezigheid besmeurde lepelaar (Platalea leucorodia – Spoonbill).