Sep01_14

Vrijdag 14 september 2001 – 17 heilige ibissen

Op doorreis vanmiddag even langs de Starrevaart. Er zat een groep van maar liefst 17 heilige ibissen, 3 droegen een aluminium ring om de linkerpoot.

Ibissen uit Avifauna, uit een broedkolonie in Frankrijk, een combinatie? Het zijn mooie vogels die hier van oorsprong natuurlijk niet horen, net zo min als de zwarte zwaan in de vogelplas, de nijlganzen, de rosse stekelstaarten, maar ze zijn er wel!

Verder o.m. 23 lepelaars, 68 zwarte ruiters, 5 kemphanen, nog steeds 2 grutto’s, 2 krombekstrandlopers en 1 bonte strandloper. Enkele tientallen goudplevieren. Ik was ze aan het tellen toen een boomvalk overvloog en alles de lucht inging, in een tweede telpoging had ik geen zin meer omdat ik bij de parkeerplaats nog naar het ijsvogeltje wilde kijken.

En inderdaad, het zat laag op een tak verscholen, ogen dicht, heerlijk middagtukkie te doen, hij schrok zelfs niet op van een roepende waterral. De tropisch aandoende kleurenpracht van het vogeltje vallen in het groen sterk op, in dit geval was het een mannetje want hij had een geheel zwarte snavel.