Feb2000

1-16 februari 2000

1 februari 2000 – De Wilck e.o.

Met de auto naar Die Barle, met de fiets zo’n tien kilometer tegen te harde wind. Maar ja, je moet er iets voor over hebben om wat gezonder te worden. Meer een gevecht met natte ogen en natte neus dan vogels kijken. Mobieltje bewees nut: ter plekke Aad gebeld dat Amalia2 een golfplaat aan de wind ging prijsgeven. Zou ‘ie gaan repareren. Frank z’n verrekijkertje (8×30) is best aardig, hopelijk is de mijne snel gerepareerd (rechter oculair zit los).

In en bij De Wilck veel smienten, wat kuifeenden en wintertalingen en een bergeend, nergens grote zaagbekken. Verder o.a. een paar wulpen, wat scholeksters, een grote mantelmeeuw, twee buizerds, in de bocht van Vierheemskinderenweg en De Wilck een grote zilverreiger, ten oosten van het Groenendijksepad een slechtvalk die tevergeefs een duif aanviel, ten noorden van dit pad een zwarte kraai met twee identieke witte vlekken bij de punten van z’n vleugels. Een torenvalk pakte een prooi in het weiland, moest snel maken dat ze wegkwam omdat een kraai te nadrukkelijk z’n belangstelling toonde. Regelmatig overtrekkende groepen ganzen.

2 februari 2000 – Noord Aa
Wat rommelig, vandaag en vrijdag. Nelly heeft ‘s morgens auto nodig, ‘s middags therapie. Een uurtje op de fiets naar Noord Aa, een tiental blauwe reigers aan oostrand Plas van Wiegel, zo’n dertig grauwe ganzen in de Plas. In Geerpolder de gebruikelijke twee ooievaars, in Prielenbos een groene specht en enkele zingende winterkoninkjes en in het riet tegenover het restaurant zat een ransuil te dutten.

‘s Middags therapie. Op heenreis in De Wilck geen slechtvalken, op terugreis in Grote Polder bij Weipoort ruim honderd kleine zwanen en voor geriefbosje in De Wilck een man en vrouw slechtvalk! Het vrouwtje met haar grote witte borst zat op een hoopje stro, het duidelijk kleinere mannetje met iets donkerder borst in het gras op zo’n tien meter.

3 februari 2000 – Berkheide

Met Aad en lekker zonnetje uren gewandeld. Opvallendste waarneming: een ree aan de Zeereep! Verder een duikende havik, prachtig gezicht met die samengeklapte vleugels, sperwer, keep, holenduiven, bergeenden, krakeenden.

5 februari 2000 – Weipoort en De Wilck

Hollands weer: harde wind en zon. Fietstochtje naar Weipoort en De Wilck, zeventien kilometer! Ten noorden van Gelderswoudse Kerkpad een zilverreiger, in De Wilck een handvol wulpen.

7 februari 2000 – Starrevaart

Op de dag dat het AD kopte ‘Zwaluwen niet eerder ondanks zachte winter’, zaten de eerste (twee) lepelaars in De Starrevaart! Maar ook nog ‘wintervogels’ als brilduikers (4 m en 6 v) en een vr nonnetje. Verder o.m. 112 kolganzen, 72 Grote Canadese ganzen, 1 Indische gans, 3 geoorde futen, 1 dodaars en een aalscholver met rechts metalen ring en links rode ring met witte inscriptie K5.

In de Grote Polder tegen Zoeterwoude-Dorp, net als eerder op dezelfde weide tegenover het voetbalpark, zaten kleine zwanen, deze maal 44 stuks. In De Wilck een grote zaagbek en een paartje slechtvalken in het weiland.

8 februari 2000 – De Wilck

Frank naar Leiden gebracht, grote groepen kauwen in de natte polders, grote zaagbek man in De Wilck.

Waarnemingen van slechtvalken (info Aad Zevenhoven). Laatste waarneming 1997 op 20-4 in De Wilck, maar later daags voor mijn vakantie op 15-5 waarvan ik dacht dat vr. slechtvalk een kraaiennest in bezit nam. 1e waarneming 1997 op 20-9 op hspm 59, laatste waarn. 19-4-98. 1e waarn. 1998 op 12-9 man in De Wilck en laatste waarn. 1999 op 20-4.. 1e waarneming 1999 19-9 op hspm. 59 tot heden.

9 februari 2000 – Starrevaart

In namiddag naar Starrevaart, o.a. slechtvalk, 2 m en 1 v nonnetje, 2 m en 4 v brilduiker,m grote zaagbek, 2 geoorde futen en 2 dodaars. Stormmeeuw met twee zwarte ringen, links (alleen) grote P afleesbaar.

10 februari 2000 – De Wilck

Een uurtje in De Wilck, voordat het begon te regenen. De afgelopen dagen op een vaste plek (brede sloot ten westen van infobord) een man grote zaagbek, zo’n vijftig scholeksters, drie wulpen en verder het bekende eendenspul.

11 februari 2000 – Aalkeetbuitenpolder

Vanuit de vogelkijkhut heb je een prachtig uitzicht, zeker met de zon in je rug, over het water en de polders van de Aalkeetbuitenpolder in Vlaardingen. We waren er nauwelijks toen Aad Z. een vreemde eend in de bijt zag, net als een zomertaling met van die sliertige veren over de flanken. De achterkant van de nek fluorescerend groen, twee helgele vlekken onder ‘t oog, waarvan de achterste met de vorm van een halve maan, gescheiden door een zwarte streep, donker bovenop de kop, lichtrose/bruine borst. We moesten thuis in het vogelboek kijken om de Siberische Taling te kunnen vaststellen.

Hoe mooi ook, de eerste grutto’s van dit jaar (een weekje eerder al in Starrevaart gemeld) gaven toch het plezieriger gevoel van goeie vrienden die na een lange reis thuis komen. Eerst twee, toen een groepje van dertig en daarna nog een paar. Het waren er weinig vergeleken met de honderden wulpen op het weiland en duizenden goudplevieren hoog in de lucht. Ook veel kieviten.

Verder o.m. veel Grote Canadese ganzen, talloze kolganzen, wat rietganzen (toendrarietganzen met zwarte snavel en oranje band), brandganzen en nijlganzen, geen tafel- en krakeenden maar wel een paar pijlstaarten en bergeenden, een paar aalscholvers, een vr nonnetje, een paar buizerds en torenvalkjes, een sperwer veroorzaakte de gebruikelijke paniek onder de talloze smienten, wintertalingen, slobeenden en andere vogels. Opvallend veel fazanten.

Twee ganzen met ringen. Een kolgans met rechts metalen voetring en om hals zwarte ring met witte codering B44. Een kleine rietgans met lichtgroene halsring en witte codering S58.Op de terugreis boven het Kleinpolderplein een ooievaar.

12 februari 2000 – De Wilck

Zaterdagmorgen de eerste grutto van dit jaar gezien die z’n lange snavel de Wilckgrond indreef. Hij zat tussen een grote groep scholeksters, zo’n honderdvijftig. Bij het geriefbosje scharrelde een zwarte zwaan. Het was verder vrij rustig in de polders, geen roofvogels. Ik ben een uur in De Wilck geweest, voordat het ging regenen. In Gelderswoude zit fuut al paar dagen op nest.

Na de regen vanmiddag opnieuw een uurtje in De Wilck. Voor geriefbosje een vrouwtjes slechtvalk, groot en wit. Na een kwartiertje vloog ze, waarschijnlijk opgeschrikt door een boer, laag en snel richting tuinderijen bij de Broekweg. Verder een buizerd, drie torenvalken en een man en vrouw grote zaagbek. Tientallen hazenpepers rammelden door de weilanden.

13 februari 2000 – Gelderswoude

Ter hoogte van Gelderswoudse Kerkpad een grote zilverreiger.

14 februari 2000 – Starrevaart

De plaatjes zouden niet misstaan op een natuurkalender: het fletse ochtendlicht dat op de mistflarden neerstrijkt en de polders een betoverend verstild uiterlijk geeft, het ochtendrood dat, nu en dan gesmoord door de mist, het Starrevaartriet onwerkelijk maar sfeervol kleurt.

Vroeg uit de veren, speciaal voor de kleine zwanen, maar er waren er om half 8 slechts 26, waarvan 4 jonge. Waar zouden ze zitten? Ook op de terugweg ontbraken de gebruikelijke groepjes op de weilanden.

Wel overnacht hadden 5 lepelaars (om half 12 was er nog 1), 6 grutto’s en de heilige ibis op een paaltje boven de buizen. Onlangs vertelde men in de hut over een geringd exemplaar, deze droeg er geen. Vlak voor m’n neus in het plukje riet tegenover de uitkijktoren zaten 1 mannetje en 3 vrouwtjes rietgors te pikken in de riethalmen.

Rond half 10 bij de hut, 1 man en 1 vrouw sperwer vlogen vlak voor me op; ik denk dat het wijfje een prooi in haar klauwen had. 10 Brilduikers, de 3 mannen probeerden elkaar en de vrouwtjes te imponeren met hun grappige koprituelen, 2 mannetjes rosse stekelstaart waren in de nabijheid van 3 wijfjes ook al hanig aanwezig. Verder o.m. 2 dodaarzen, 3 geoorde futen, 1 man en 1 vrouw nonnetje.

Ik vind het altijd leuk om mensen in de hut te helpen met vogelherkenning en ze door m’n telescoop te laten gluren (m’n achtergrond als ‘voorlichter’ verloochent me niet.). Vooral de nonman maakt indruk, evenals de brilduikerman. Maar elke vogel is prachtig, laat ze maar eens van dichtbij kijken naar de veren van een mannetjessmient in de zon!

Op de terugweg even naar De Wilck. Het wemelde er van de vogels, in de lucht forse groepen kieviten, spreeuwen en meeuwen, wat minder talrijk maar toch enkele honderden scholeksters, en uiteraard de gebruikelijke smienten. Het leken meer olijke voorjaarsbuitelingen dan angst voor de slechtvalken, die zich overigens niet lieten zien.

Sjaak Schilperoort in EBNNL 14-2-2000. Over aankomst lepelaars. Op 7 februari waren de eerste 2 present op de Vogelplas Starrevaart. De oude records waren 10-2-1999 en 14-2-1997 (op de waarneming op 1-1-1994 na, van een juv die waarschijnlijk “vergeten was” te vertrekken).

15 februari 2000 – Starrevaart

Pech. Na twee weken kwam vanmorgen m’n verrekijker terug van reparatie, snel richting De Wilck voor een lekkere wandeling maar ik kreeg het apparaat nét niet scherp gesteld, het leek wel of er iets voor de lens zat. Aan m’n oren mankeerde niets: de eerste zingende leeuwerik van het jaar! M’n telescoop en ouwe kijkertje thuis opgehaald en richting Starrevaart. In de Oostbroekpolder de grote zilverreiger, van kwart over 12 tot half 3 in de Vogelknip, 6 lepelaars, 76 grutto’s, 4 geoorde futen, 2 man en 5 vrouw brilduiker, 3 buizerds boven de plas waarvan een met kapotte handpennen in linkervleugel. Voordat ik ’em inpakte bij thuiskomst nog even de verrekijker getest: op dak van buren een sperwerwijfje!

16 februari 2000 – De Wilck

Na therapie even in De Wilck: grote zaagbek man. Nergens meer kleine zwanen.