Vogeldagboek


Donderdag 18 december 2003 - Rondje eilanden: zeehonden en grote sterns

Een heerlijk zonnige, winterse dag voor een rondje eilanden. Maar eerst naar het Oudeland van Strijen in de Hoekse Waard, waar tussen de duizenden kol- en brandganzen ook een groepje dwergganzen moet zitten. Gezocht langs de Waleweg en de Molenweg en het pad tussen deze wegen, maar helaas, ik moet de eerste dwerggans in mijn leven nog steeds ontmoeten. Wel twee geringde kolganzen, net zoals de vogels in de Geerpolder met zwarte halsringen en witte code. De vogels bleven doorlopend in elkaars nabijheid, een echtpaartje of broers en/of zussen.

Kolgans_JTL181203
Genekringde kolganzen (Anser albifrons - Greater White-fronted Goose) bij Strijen. Deze droeg de code J-TL en liep mank, de andere had als code J-TN.

Via kijkhut De Visarend op de Hellegatsplaten, waar op honderden bergeenden na niet veel te zien was, naar de Prunjepolder bij Serooskerke. Daar o.m. een vrouw blauwe kiekendief en een slechtvalk pontificaal midden op de slikken. Mij vielen hier en later ook langs de Brouwersdam en De Kwade Hoek bij Stellendam de flinke hoeveelheden tureluurs op, ik had er niet meer zo veel verwacht.

Roodkeelduiker181203
Deze roodkeelduiker (Gavia stellata - Red-throated Loon) kroop op de wal bij de Brouwersdam, de conditie van de vogel leek niet best.

Paarsestrandlopers181203
Een groepje paarse strandlopers (Calidris maritima - Purple Sandpiper) langs de Brouwersdam, op de voorgrond een steenloper (Arenaria interpres - Ruddy Turnstone, foreground).

Bij de Brouwersdam honderden zwarte zee-eenden in het water, ertussen enkele grote zee-eenden met geel aan hun snavel en een witte vlek op hun achterlijf. Ook een flink aantal roodkeelduikers, eidereenden en een paar kuifduikers. Aan de zeekant van de dam lagen op een bank 7 zeehonden, een andere zeehond was dichterbij een stevige vis aan het eten. Aan de binnenzijde van de dam zaten 2 grote sterns in hun winterkleed op paaltjes, volgens de berichten overwinteren er altijd wel een paar langs de Grevelingen.

Grotestern181203
Een adulte grote stern (Sterna sandvicensis - Sandwich Tern, adult winter) in winterkleed.
Grotestern181203B

Gewonezeehond181203
Gewone zeehond (Phoca vitulina - Common seal) eet een visje bij de Brouwersdam.

In totaal zo'n zeventig vogelsoorten gezien, verder o.m. grote en kleine zilverreiger, bruine kiekendief vrouw, veel middelste zaagbekken en brilduikers, rosse grutto's, kluten, ook veel dodaarzen, bontbekplevieren, bonte strandlopers en steenlopers, een aantal rotganzen. Pas op de terugweg ter hoogte van Berkel en Rodenrijs de eerste kleine zwanen.