Vogeldagboek


Maandag 4 september 2006 - Jonge zwarte sterns en kwak

De luwte in vogelland is voorbij. Vanmorgen vloog een groene specht over de tuin toen ik op stap ging, even later vlogen twee halsbandparkieten over, in de Oostbroekpolder zaten zo'n 120 wulpen en bij De Wilck 3 tapuiten, 4 witte kwikstaarten en 1 juveniele purperreiger. Onderweg foerageerde een juveniele kwak en voor de Amaliahut vloog een ijsvogel!

Kwak040906
Juveniele kwak (Nyctiocorax nyctiocorax - Black-crowned Night Heron; juvenile) vanmiddag op visvangst.

Zwartestern_visdief040906
Twee juveniele zwarte sterns op de Starrevaart, waarvan een geduldig poseerde. Op de foto boven zie je goed hoe klein zo'n zwarte stern (Chlidonias niger - Black Tern; juvenile) is in vergelijking met een visdief (Sterna hirundo - Common Tern). In de (v)lucht valt dat verschil minder op.

Zwartestern040906
De juveniele zwarte stern (Chlidonias niger - Black Tern; juvenile) vanmorgen op de vogelplas.
Zwartestern040906B

Door de zware regenval van de afgelopen weken zijn er nog geen slikrandjes op de Starrevaart dus moeten we nog even wachten op de steltlopertjes. Wel present waren 31 lepelaars, 3 geoorde futen, 15 smienten, 2 pijlstaarten, 3 grutto's en 5 zwarte ruiters. Plus 2 juveniele zwarte sterns die een poosje op de buizen en de poortjes zaten.

*****
Natuur & Wet
Vraag:
Mag een elektrisch gemotoriseerd duivenlokapparaat ('een houtduif op een draadje, een elektrische lokduif') worden gebruikt om duiven te schieten?
Antwoord:
Nee.
Toelichting