Vogeldagboek


Vrijdag 18 oktober 2002 - Tussen de buien door

Tussen donderslagen, hagelstenen en regendroppels door naar de Starrevaarthut gerend. Op zoek naar de rosse franjepoot die hier gisteren gesignaleerd was, een zeldzaamheid dat deze hoogarctische kustbewoner zich tijdens de trek in ons binnenland vertoont. Vandaag was hij dan ook al weer verdwenen, ook de roodhalsfuut niet meer gezien.

Krakeenden181002
Een paartje krakeenden (Anas strepera) op de Starrevaart. Bij het mannetje is duidelijk het witte 'suikerklontje' te zien, de witte spiegel die op grote afstand al opvalt. Het vrouwtje heeft veel oranje aan haar snavel.

Hoewel het de laatste tijd vrij rustig is op de Starrevaart, valt er altijd wel wat te beleven. Vanmorgen onder meer genoteerd: 1 kluut, 1 wulp, 20 bergeenden, 4 rosse stekelstaarten, 3 dodaarzen, 4 tureluurs, 1 bonte strandloper en een juveniele brilduiker. In de 'Zwetpolder' stond een grote zilverreiger. De kleine zwanen in de Oostbroek- en Westbroekpolder vandaag niet geteld. Onderweg was er trek van tientallen koperwieken te zien. Gisteren waren op diverse plaatsen (Hazerswoude, Benthuizen, De Wilck) nog wat boerenzwaluwen aanwezig, nu het kouder wordt en de insecten nauwelijks meer vliegen, zullen ze snel verdwenen zijn.

Wulp181002
Een wulp (Numenius arquata) met zijn forse snavel op het eilandje bij de hut, links een mannetjes smient (Anas penelope).
WulpE181002