221215 Waterral en baardvrouwtje

Waterral151222C

Waterral151222A
* Waterral, Rallus aquaticus, Water Rail, Râle d’eau, Wasserralle *
Als er ijs ligt heb je een aanzienlijk grotere kans om een waterral te zien.
Meestal hoor je ze alleen maar als hun harde en opvallende geluiden uit het riet klinken.
Gisteren zag ik er twee bij de Starrevaart, maar die renden hard weg.
Vanmorgen liet deze ral zich bij de Zevenhuizerplas betrappen bij het foerageren.

Baardman151222

Baardman151222B
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Op enkele meters afstand van de ral pikte dit vrouwtje baardman zaadjes uit de riethalmen.
Een mannetje ziet er spectaculairder uit, maar de ‘pasteltinten’ van het vrouwtje zijn ook fraai.

Watersnip141222A
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Op een parkeerplaats bij de Nieuwe Driemanspolder was gisteren deze watersnip neergestreken.
Hij zat rustig en enigszins beschut op een grashellinkje terwijl de auto’s om hem heen reden.
Zodra het kouder wordt en vriest, merk je dat vogels zo min mogelijke energie verspillen.
Ze zijn lang niet zo verstoringsgevoelig als anders en ze zullen niet zo snel wegvliegen.

Zwarteroodstaart141222
* Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros, Black Redstart, Rougequeue noir, Hausrotschwanz *
Ook deze zwarte roodstaart zocht voedsel op de parkeerplaats bij de camping.

Wildeeend111222
* Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
Een ‘klassiek’ plaatje: een wilde eend die wordt nagekeken door een schaap. Zoeterwoude zondag.

Leidschendam_Molendriegang131222
Sneeuw en rijp leveren altijd mooie plaatjes op. Ik probeer dan altijd nog wat vogels mee te pikken…
De molendriegang in Leidschendam werd vroeger gebruikt voor het droogmalen van de (Nieuwe) Driemanspolder.

Starrevaart131222

De Starrevaart heeft een bijzondere betekenis voor mij. In 1996 openbaarde zich een tweede-generatiesyndroom.
De gevolgen (een ernstige paniekstoornis) waren ingrijpend, alles in mijn leven stond op zijn kop.
Toen ik enkele jaren later weer naar buiten ‘durfde’, ging ik heel vaak naar de kijkhut aan de vogelplas.
Het was daar heerlijk rustig, meestal slechts enkele vogelaars met verrekijker en telescoop. Geen fotografen.

Op de plas met slikken die droog vielen, was het een el dorado voor tal van steltlopers.
Duizenden grutto’s, duizenden goudplevieren, kieviten enz. Wat heb ik daar (stil) genoten.
Geleidelijk aan veranderde dat beeld. De bodem verzakte stukje bij beetje, het slik kwam niet meer droog.
Ook de toeschouwers veranderden: de rust werd ‘verstoord’ door een sterke toename van ‘drukke’ fotografen.
Die renden door de hut om maar een mooie foto te kunnen maken, de rust van het vogels kijken was verstoord.
Zelf ben ik (ook) in 2006 serieus gaan fotograferen, maar voor mij staat ‘beleving’ nog ver boven de foto.

De Starrevaart verpauperde. De uitkijktoren is afgebroken, de plas stond vol water zonder veel rustpunten.
Daarin komt nu gelukkig verandering. Staatsbosbeheer geeft de vogelplas (46 ha) een ‘natuurimpuls’.
Er wordt hard gewerkt om eind maart weer een interessante vogelplas gecreëerd te hebben. Ik ben hoopvol gestemd!

Grotestinkzwam121222
* Grote stinkzwam, Phallus impudicus, Stinkhorn, Satyre puant, Gemeine Stinkmorchel *
Grote stinkzwam, Spookverlaat maandag. Zal met deze koude weinig insecten voor verspreiding van de sporen aantrekken.