221027 Algemeen maar toch bijzonder

Pimpelmees271022
* Pimpelmees, Cyanistes caeruleus, Blue Tit, Mésange bleue, Blaumeise *
Dit pimpelmeesje was vanmorgen in Zevenhuizen druk bezig om zaadjes en/of dierlijke schepsels uit een dode tak te peuteren.

In dit Vogeldagboek geen zeldzame of bijzondere vogels. Wel algemeen voorkomende soorten, natuurlijk ook interessant!
Zo heb ik vanmorgen in het Populierenbosje met belangstelling het gedrag van een foeragerende pimpelmees gevolgd.
Het vogeltje haalde diverse kleine en ook wat grotere etenswaren uit het afgestorven hout, niet te zien wat het was.
Door het uitzonderlijke en onnatuurlijke warme oktoberweer, ook in Noord-Europa, komt de trek niet echt op gang.
Wintergasten zijn er dan ook nog nauwelijks. Maar lekker buiten op mijn krukje in de winterzon is ook genieten!
Insecten zijn ook nog volop actief: dat merkte ik bij thuiskomst aan de jeukende beten of steken op mijn onderbeen…

Aalscholver251022A
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Opvliegende aalscholver dinsdag tijdens de dalende zon in het Zoetermeerse Westerpark.

Kleinezilverreiger261022A
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
De term ‘Nieuwe Driemanspolder’, in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, valt de laatste tijd vaak in Vogeldagboek.
Dit waterbergingsgebied heeft zich ontpopt als een magneet voor tal van, soms heel aparte, (trek)vogelsoorten.
Het is een uitgestrekt gebied zodat vogelaars en fotografen elkaar niet voor de voeten hoeven te lopen.
Voor mij lekker dichtbij. Ook kleine zilverreigers met hun opvallend gele tenen komen hier graag foerageren. Woensdag.

Spreeuw_Graspieper261022
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
Gisteren op dat krukje in de Nieuwe Driemanspolder. Er was een klein beetje vogeltrek van veldleeuweriken, vinken,
(vooral) spreeuwen en graspiepers. Heel lastig om die kleine vogels te fotograferen. Links de spreeuw.

Slobeenden261022
* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
Eenden hebben jaarrond maar weinig rust in hun lijf – op de ruiperiode na wanneer ze zich gedeisd houden.
Nu zie ik alweer groepjes krakeenden, smienten enz. baltsend rondvliegen, ook deze slobeenden gisteren in de N3MP.

Keep231022
* Keep, Fringilla montifringilla, Brambling, Pinson du Nord, Bergfink *
Geen bessen in de buurt, dus deze keep nam alle tijd om te luieren op een tak. Nieuwe Driemanspolder zondag.

Geoordefuten261022
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
In de Nieuwe Driemanspolder zag ik gisteren een groepje van vier geoorde futen, ik kreeg er drie op één foto.

Wulp241022
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Großer Brachvogel *
Het is een prachtig gezicht om wulpen met hun lange gebogen snavels naar wormen te zien zoeken. De Wilck maandag.

Gekieldeloofslak221022
* Gekielde loofslak, Hygromia cinctella, Girdled Snail, Hélice carénée, Kantige Laubschnecke *
Dit is een gekielde loofslak, een klein slakje van 6 tot 7 mm hoog en 10 à 12 mm breed.
Vrijdag gevonden op basilicum in onze tuin. Gekielde loofslakken komen van oorsprong uit het zuiden van Europa
en zijn zeer waarschijnlijk met planten uit dat gebied meegelift. Intussen in ons land ingeburgerd.

Snuitkever_Grootkop_junjul2022
* Snuitkeverschildwants, Arma custos, Punaise brune, Waldwächter *
* Grootkopbladroller, Zeiraphera isertana, Eichen-Triebwickler *
Mijn map met natuurfoto’s is nu helemaal leeg, geen reserve meer. Dit zijn nog oude plaatjes van vakanties in juli en juni:
een snuitkeverschildwants (nimf) in Drenthe en een grootkopbladroller (een nachtvlinder) uit Limburg (Posterholt).

Prachtvlamhoed251022
* Prachtvlamhoed, Gymnopilus junonius, Spectacular Rustgill, Gymnopile remarquable, Prächtiger Flämmling *
Een mooie bundel prachtvlamhoeden in het Spookverlaat, Hazerswoude, dinsdag.