221021 Nog meer besvogels

Keep191022D

* Keep, Fringilla montifringilla, Brambling, Pinson du Nord, Bergfink *
De afgelopen weken heb ik regelmatig lijsterbessen afgespeurd naar kepen, die mooie tjilpers uit de bergen.
Tijdens de trek komen kepen, soms in zeer grote aantallen, uit Scandinavië en Noord-Rusland onze kant op.
Ik had er al wel een aantal gezien en gehoord, maar woensdag pas lukte het me ze in Zoetermeer te fotograferen.
Op de foto’s twee mannetjes ruiend naar zomerkleed en een (lichter gekleurd) vrouwtje of een jonge vogel.

Keep191022C

Keep191022

Vink171022
* Vink, Fringilla coelebs, Common Chaffinch, Pinson des arbres, Buchfink *
Kepen en ‘gewone’ vinken zijn zeer nauw verwant. Dat is het duidelijkst zichtbaar bij de vrouwtjes (foto) en jonge vogels.

Zanglijster181022
* Zanglijster, Turdus philomelos, Song Thrush, Grive musicienne, Singdrossel *
Zanglijsters zijn de naamgevers van de lijsterbessen. Maar ook andere vogels eten er volop van, het wachten is op de kramvogels.

Merel211022
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Het (oranje)rood van lijsterbessen steekt prachtig af tegen het zwart van merels.

Koperwiek211022
* Koperwiek, Turdus iliacus, Redwing, Grive mauvis, Rotdrossel *
Koperwieken danken hun naam aan de roestrode vlek op hun flanken. Maar ook de ondervleugel is roestrood,
dat zie je pas als ze vliegen, zoals vanmorgen in Zoetermeer. Het zijn erg schuwe vogels, lastig te fotograferen.

 
* Vlierbessen grasmus *
Uit de vele reacties op de foto van grasmus met bes moet ik concluderen dat het om vlierbessen ging!
Diverse lezers herkenden de resten van de bloemschermen van de vlierbes op de foto.

Pijlstaart201022
* Pijlstaart, Anas acuta, Pintail, Canard pilet, Spießente *
Een mannetje pijlstaart ruiend van eclipskleed naar broedkleed. Nieuwe Driemanspolder, gisteren.

Grotezilverreiger201022

* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Ik stond gisteren naar wulpen te kijken, toen vlak naast de auto deze kop van een grote zilverreiger opdook! Zoeterwoude.

 
* Interessante tentoonstelling: WILD in de stad – Op safari in Zoetermeer *

DeVoorde181022

In museum De Voorde in Zoetermeer is er op het ogenblik een heel leuke en leerzame tentoonstelling.
Met de dubbele titel: WILD in de stad en Op safari in Zoetermeer. Voor kinderen en hun ouders.
De bedoeling is om de inwoners van Zoetermeer en andere geïnteresseerden op een interactieve manier
te laten zien en te beleven wat er allemaal groeit en bloeit in deze betrekkelijke jonge maar grote gemeente.

Ik ben er een kijkje wezen nemen – ook al omdat een flink aantal foto’s van mij deel uitmaken van de expo.
Het is een bonte verzameling van kijkobjecten en activiteiten die je zelf kunt doen. Erg interessant en informatief.
Op het gebied van de natuur heeft Zoetermeer heel wat te bieden. Alleen al de ‘kolonie’ woudaapjes is bijzonder!
De afgelopen week zijn reeds diverse schoolklassen actief en enthousiast naar de expositie geweest.
‘WILD in de stad’ gaat over de natuur om ons heen en is ook boeiend voor kinderen en volwassenen uit omringende gemeenten.
De tentoonstelling is tot het voorjaar geopend; gratis voor kinderen t/m 12 jaar. KLIK HIER voor meer info.

Zwartsteel200822A
* Zwartsteel, Asplenium adiantum-nigrum, Black Spleenwort, Doradille noire, Schwarzstieliger Streifenfarn *
Onderdeel van de tentoonstelling is de zwartsteel, die groeit op een oud muurtje in Zoetermeer.
Het is een wereldwijd voorkomende varen. In Nederland (en ook in België) is hij zeldzaam.

 
***
Recensie
Vogels en wij
12.000 jaar gemeenschappelijke geschiedenis

Tim Birkhead, Atlas Contact 2022, ISBN 978 90 450 4146 9, € 36,99
Birkhead beschrijft goed gedocumenteerd de gezamenlijke geschiedenis van mens en vogels in dit interessante boek.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.