221012 Tussen de bessen

Grasmus121022B

Grasmus121022M
* Grasmus, Sylvia communis, Common Whitethroat, Fauvette grisette, Dorngrasmücke *
Een (vermoedelijk) jonge grasmus vanmorgen in Zoetermeer. Het is een insecteneter die tijdens de trek bessen eet.
Ze overwinteren helemaal ten zuiden van de Sahara. Ze worden nauwelijks nog gemeld, dit moet één van onze laatste zomergasten zijn.

De afgelopen dagen ben ik in Zoetermeerse struiken met (lijster)bessen op zoek geweest naar kepen.
Ik heb er wel gezien en gehoord, maar ze zijn nog niet in groten getale aanwezig en ik heb ze niet kunnen fotograferen.
Best al wat koperwieken, maar (ook) die lieten zich slecht zien: meestal zaten ze aan de achterkant van de begroeiing.
Een grasmus daarentegen poseerde zeer gewillig. Dat was een leuke ‘bijvangst’ want hij hoort al in Afrika te zitten.
Aan de donkere iris en de fletse oogring te zien nog een jonge vogel. Hij at kleine zwarte besjes, ik weet niet welke.

Ekster121022A
* Ekster, Pica pica, Common Magpie, Pie bavarde, Elster *
Afvalopruimers zijn het, kraaiachtigen. Maar zo’n verse, rijpe lijsterbes lust een ekster ook best!

Koperwiek121022
* Koperwiek, Turdus iliacus, Redwing, Grive mauvis, Rotdrossel *
Slechts eenmaal liet een koperwiek zich kort en goed zien. Als de bessen aan de achterzijde van de struiken opgegeten zijn,
zullen de vogels naar voren móéten komen, beter in het vizier. En dan zijn hopelijk ook de kramsvogels gearriveerd.

Merel121022
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Vrouwtje merel verstopt zich tussen de lijsterbessen. Geen wonder, want ze ziet er niet uit nu ze aan het ruien is.

Spreeuw111022
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Spreeuwen in winterkleed (donkere snavels) dragen de liefde uit: ze zitten vol met hartjes! De Wilck, dinsdag.

Buizerd101022A
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Een jonge buizerd (lichte iris, gele mondhoeken) vliegt (maandag) in de Nieuwe Driemanspolder op uit een struik.
Buizerds zie je in vele kleurvariaties van wit en bruin. Dit is een ‘klassieke’ bruine, met al zichtbaar de ‘burgemeestersketen’.

Grotezilverreigers091022A
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Het aantal overwinterende grote zilverreigers in Holland e.o. is niet te tellen. Dit groepje vloog zondag over de Zoeterwoudse polders.

Kolganzen111022
* Kolgans, Anser albifrons, Greater White-fronted Goose, Oie rieuse, Blässgans *
* Grauwe gans, Anser anser, Greylag Goose, Oie cendrée, Graugans *
De eerste kolganzen uit Noord-Europa zijn gearriveerd. Volwassen vogels hebben een opvallende kol en gestreepte buik.
Ze trekken vaak op met grauwe ganzen (achtergrond). Die zijn groter, hebben geen kol (sommige wel strepen) en een forse roze snavel.

Wulp061022
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Großer Brachvogel *
Dit najaar heb ik nog geen opvallende aantallen overwinterende wulpen op de graslanden gezien. Wel wat kleinere groepen.

Schubbigebundelzwam051022
* Schubbige bundelzwam, Pholiota squarrosa, Shaggy Scalycap, Pholiote écailleuse, Sparriger Schüppling *
Er komen in ons land heel wat soorten bundelzwammen voor. In het Bentwoud hoef je niet te rekenen op zeldzame bundelzwammen.
Daar groeien voornamelijk algemeen voorkomende soorten bundelzwammen, zoals de schubbige bundelzwam.

 
***
Recensie

Het zwammenboek
Ester Gaya en Katie Scott, Lannoo 2022, ISBN 978 90 4014 845 34, € 25,99
Een prachtige uitgave over het rijk van de schimmels. Een ‘jeugdboek’, maar het is zeker niet alleen voor jonge lezers!
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.