Grutto!

Grutto

Auteurs
Ruben Smit en Rob Buiter

Foto’s
Ruurd Jelle van der Leij,
Melchert Meijer zu Schlochtern,
Ruben Smit en Lars Soerink

Uitgave
Noordboek 2022
144 pagina’s, 24,5 x 29 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5615 955 9
€ 22,50

Grutto!

de reis van onze nationale vogel

Van oorsprong broeden grutto’s in natte gebieden, open moerassen en in hoogveen. Na de grote ontginningen eeuwen geleden ontstonden in ons land natte weilanden, goed voor koeien en ook voor grutto’s. Zo’n vijftig jaar geleden werden zo’n 120.000 broedparen geteld! Daarna moest alles wijken voor landbouwproductie: intensieve landbouw met weinig bloemen, weinig insecten, ontwatering, zware bemesting, veel maaien.

Tel daarbij (toegenomen) predatie, verstedelijking en klimaatverandering (overvloedige regenval of droge periodes) en je komt op thans zo’n 20.000 broedparen. Uitsterving dreigt. Dit is in een paar regels de geschiedenis van de grutto, onze nationale vogel.

In een fotoboek hebben ecoloog/filmmaker Ruben Smit en wetenschapsjournalist Rob Buiter de historie van de grutto in hoofdlijnen vastgelegd. Voor gedetailleerde beschrijvingen van het gruttoleven zie Vogelrecensies.

Deze uitgave in groot formaat laat de grutto in grote platen zien, van de boomtoppen in de moerassen van Estland (hun oorspronkelijke leefomgeving) tot de zomerverblijven in Zuid-Europa en Afrika en uiteraard in hun broedgebied in West-Europa, met Nederland als belangrijkste land voor het voortbestaan van de grutto.

Grutto! is een heel mooi kijkboek, met veel close-upfotos. Achterin het boek staat een toelichting bij de afbeeldingen. Die info had van mij in de foto’s geplaatst mogen worden, nu moet je telkens naar achteren bladeren om te weten wat je ziet. Aan de kwaliteit van de foto’s doet dat niets af. Die zijn duidelijk met liefde voor de Koning van het Weiland gemaakt.

AdG, 5 augustus 2022