De beste vogelgebieden van Nederland

De_beste_vogelgebieden

Redactie
Bob Luijks

Eindredactie
Daan Schoonhoven

Uitgave
PiXFACTORY 2022
370 pagina’s, 21 x 24 cm
ISBN 978 90 7958 841 1
€ 44,90

De beste vogelgebieden van Nederland

600 locaties om vogels te kijken én te fotograferen

Het kijken naar en het fotograferen van vogels heeft de laatste decennia een pijlsnelle vlucht genomen. Meer vrije tijd, meer gepensioneerden, veel makkelijker hanteerbare fotoapparatuur die mede door de toegenomen welvaart ook betaalbaar(der) is geworden, handige communicatie via internet om waarnemingen en foto’s en belevingen met elkaar te delen. Als gevolg van alle toegenomen belangstelling zijn er tal van vogelkijkhutten en – schermen geplaatst (al dan niet tegen betaling), worden excursies georganiseerd, lezingen gehouden, fotocursussen gegeven, er verschijnen volop vogelboeken enz. Vogels kijken is helemaal in!

Iedere vogelaar kent in zijn omgeving wel een aantal leuke gebieden om zijn hobby uit te oefenen. Maar je wilt soms ook wel eens andere vogelsoorten zien en dan zul je toch een extra voetafdruk(je) op onze aarde moeten zetten. Principiële natuurminnaars nemen dan de trein, al dan niet met fiets! Op weg naar één van de maar liefst zeshonderd vogellocaties die zijn beschreven in ‘De beste vogelgebieden van Nederland’. Een dikke pil, je mag het gerust dé encyclopedie van de beste vogelplaatsen in ons land kunnen noemen. 170 gebieden, 600 locaties.

Lokale vogelaars, die goed bekend zijn met de plaatselijke natuur, hebben de hoofdstukken samengesteld. Die zijn allemaal volgens een vast stramien opgebouwd. Korte algemene beschrijvingen van het gebied, de beste plekjes of wandelroutes, allemaal met de gps-coördinaten, gedetailleerde kaartjes met parkeerplaatsen, wanneer de beste (jaar)getijden zijn en welke vogels je dan kunt zien. Uitgebreide informatie, precies wat je nodig hebt.

In dit digitale tijdperk, met snel veranderende omstandigheden, ontkomt een papieren boek niet meer aan samenwerking met internet. Bij elk gebied staat de code van waarneming.nl waar de actueel gesignaleerde soorten staan vermeld. Lezers ontvangen een e-book met bonusgebieden en met alle openbare vogelkijkhutten en -schermen. In het boek staan die niet bij elkaar maar worden ze bij de gebieden vermeld. Hoe rijk NL is aan vogelstreken blijkt wel uit de negentien e-bonusgebieden: daarin worden nog fameuze locaties als Het Verdronken Land van Saeftinghe, Quackjeswater enz. toegevoegd.

De uitgever start een dezer dagen ook nog met de website vogelskijken.nl. Alles wordt uit de kast getrokken om het ons, vogelaars en fotografen, naar de zin te maken!

Een nadeel van al die interesse is dat de druk op de steeds schaarser wordende natuur flink is toegenomen. Zeker tijdens corona, toen zelfs natuurgebieden moesten worden afgesloten. Als iedereen zich nu maar aan de regels hield en met een portie gezond verstand de natuur in zou trekken, zouden er niet zoveel verstoringen plaatsvinden. Vooral in broedtijd. Loslopende honden, fotograferende vogelaars en fotografen die te dicht naar vogels en/of hun broedlocaties lopen, en heel verfoeilijk die geluid afspelen (tapen) om vogels voor de lens te krijgen, het zijn ergernissen waarmee ik vooral het laatste decennium steeds vaker ben geconfronteerd.

Dat is dan ook het enige minpunt. Hier en daar zag ik terloops in de plaatsbeschrijvingen wel een vermanende vinger, maar waarom niet kort maar opvallend gewezen dat ook ‘liefhebbers’ zich in de natuur fatsoenlijk horen te gedragen, met respect voor de vogels, voor alle natuur? In het belang van al die fraaie vogels die op de honderden foto’s in dit boek staan afgebeeld.

AdG, 30 mei 2022