220525 Late pootlozen

Gierzwaluw250522A

Gierzwaluw250522C
* Gierzwaluw, Apus apus, Common Swift, Martinet noir, Mauersegler *
De gierzwaluwen zijn later in ons land aangekomen dan in voorgaande jaren. Maar nu zijn ze er volop.
Waarschijnlijke oorzaken voor de vertraging zijn slecht weer in Afrika en Zuid-Europa. Maar of dat echt zo is?
We weten al veel over vogels, maar eigenlijk nog maar weinig, ook niet over het trekgedrag van gierzwaluwen.
Wachten ze zandstormen en depressies af? Gaan ze bij slecht weer terug of zoeken ze een sluipweg enz.
Boven de roeibanen in Zevenhuizen waren de ‘pootlozen’ (ze doen alles in de lucht) vanmorgen druk op insectenjacht.

Havik_Kokmeeuw250522
* Havik, Accipiter gentilis, Northern Goshawk, Autour des palombes, Habicht *
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Grote paniek vanmorgen in de meeuwenkolonie aan de zuidwestkant van de roeibanen: zag dat er een havik was geland.
Ik stond veraf, fietste ernaartoe maar zag de vogel niet meer. De meeuwen bleven echter krijsend rondvliegen
en ineens dook de havik met een kokmeeuwkuiken uit de begroeiing op. Nog net wat staartfoto’s kunnen maken.
De havik was op een slikrandje geland, is vervolgens de kolonie binnengelopen en heeft daar een kuiken gepakt!

Steltkluut_Canadaganzen250522
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
Allemaal op dezelfde locatie: een (vrouwtje) steltkluut aan het rusten, met Canadaganzen op bezoek.

Kleineplevier230522
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
In de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg broeden heel wat kleine plevieren.
Regelmatig draaien ze luid roepend hun rondjes door het broedgebied. De kuikens zijn net wandelende erwten.

Bontbekplevieren230522
* Bontbekplevier, Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover, Pluvier grand-gravelot, Sandregenpfeifer *
Ook bontbekplevieren in de N3MP. Ik weet niet of ze daar tot broeden zijn gekomen.

Zomertaling230522A
* Zomertaling, Spatula querquedula, Garganey, Sarcelle d’été, Knäkente *
Dit jaar heb ik best veel zomertalingen gezien. Zodra ze gaan broeden leven ze zeer teruggetrokken.
Ik heb ooit slechts eenmaal een vrouwtje met kuikens waargenomen. Dit mannetje zat in zijn uppie in de N3MP.

Koekoek240522
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Koekoeken kondigen hun komst met hun luide zang al van verre aan. Gisteren overvliegend in het Bentwoud.

Wolfspin240522_coll
* Wolfspin spec, Lycosa spec, a wolf spider, Araignée-loup, Wolfspinne unbest *
Er bestaan vele soorten wolfspinnen, vanaf foto nauwelijks te onderscheiden. Hun aantallen zijn legio.
Als je ergens door de begroeiing loopt, zoals in dit geval gisteren in het Bentwoud, vluchten ze aan alle kanten weg.
De vrouwtjes dragen hun eieren mee in een cocon. Na het uitkomen klimmen de jongen op de rug van hun moeder (rechts).

Hermelijnvlinders240522A
* Hermelijnvlinder, Cerura vinula, Puss Moth, Queue fourchue, Großer Gabelschwanz *
Een van de mooiste nachtvlinders is de esscherachtige hermelijnvlinder. De soort komt vooral in de kuststrook voor.
Gisteren zag ik in het Bentwoud een parend stel, netter gezegd hermelijnvlinders in copula. De fraaie rupsen verschijnen vanaf juni.

Distelvlinder230522
* Distelvlinder, Vanessa cardui, Painted Lady, Vanesse du chardon, Distelfalter *
Een distelvlinder op een distel, in de Nieuwe Driemanspolder. In sommige jaren komt deze trekvlinder massaal bij ons voor.

 
***
Recensie

De virtuoze vogelzanggids
Stapsgewijs vogelgeluiden leren herkennen voor iedereen
Nico de Haan en Elwin van der Kolk, Uitgeverij Kosmos 2022, ISBN 978 90 2159 059 2, € 25
Een wat rommelig samengesteld boek over vogelgeluiden. Met tweehonderd QR-codes voor herkenning, prettig ingesproken door Nico.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.