220509 Fascinerende koekoeken

Koekoek090522

Koekoek090522A

Koekoek090522B
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Aan de oostkant van de Rotte in Zevenhuizen (roeibanen, Eendragtspolder) hoorde en zag ik vanmorgen diverse koekoeken.
Soms twee tegelijk, mannetje en vrouwtje. De levenswijze van koekoeken is zeer complex en fascinerend,
er zijn boeken over volgeschreven en nog is lang niet alles duidelijk over deze waardvogels.
Het mannetje koekoek op de foto vloog met een vrouwtje telkens heen en weer, soms achtervolgd door een rietvogeltje.
Ongetwijfeld was het paartje bezig met allerlei schijnbewegingen om het vrouwtje de kans te geven een ei te leggen.
Het mannetje zat regelmatig in boom of struik te draaien met zijn staart en vleugels, om op te vallen. Afleiding of balts?

Baardman090522
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
In de rietkragen van de Eendragtspolder is het baardmannetje een vaste en populaire verschijning.
Vanmorgen waren ouders druk bezig voedsel te verzamelen. Ze hebben jongen, ik zag dat er een paar gevoerd werden.
Binnenkort gaan de jonkies zelf insecten zoeken, een leuk gezicht laag in het riet tegen de waterkant.

Blauwborst090522
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het Hollandse moerasland? De blauwborst?
Baardmannetjes dingen ook mee naar de hoofdprijs, vind ik. Deze blauwborst zong vanmorgen onafgebroken.
Zou hij ongepaard zijn? Want de meeste blauwborsten broeden nu en de mannetjes zijn dan vrij zwijgzaam.

Zwartekraai080522
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *
Wat een kleurverschil! Zouden kraaien daarom niet populair zijn? Of is het allemaal de schuld van Hitchcock?

Aalscholver090522
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Ook zwart en zeker bij vissers onbemind, de aalscholver. Jonge vogels vandaag in het Koornmolengat.

Roerdomp060522jpg
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Vanmorgen hoorde ik nog vier roerdompen hoempen, hoewel de vrouwtjes al lang en breed op de eieren zitten.
Zodra de kuikens geboren zijn, houdt het gezang op want dan is alle energie nodig voor de voedselvluchten.

Geoordefuut050522
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
In de Nieuwe Driemanspolder vinden tientallen geoorde futen voedsel. Hoeveel paartjes zullen er gaan broeden?

Kemphaan020522
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
De meeste kemphaanmannetjes zijn ons land nu kennelijk gepasseerd op weg naar noordelijke broedgebieden.
Ik zie althans geen haantjes meer. De afgelopen dagen en ook nog vanmorgen wel hennetjes.

Heggenmus050522
* Heggenmus, Prunella modularis, Dunnock, Accenteur mouchet, Heckenbraunelle *
Jonge heggenmus, net uit het nest gerold, vorige week in Zoeterwoude.

 
* Broedsel knobbelzwanen mislukt *
Zoals gevreesd moest worden is het zwanenbroedsel in de Oostbroekpolder in Zoeterwoude mislukt
omdat dierenhaters een dranghek op het nest hadden gegooid. De eieren waren niet kapot
maar de embryo’s zijn ongetwijfeld in die vrij koude nacht doodgegaan. De zwanen bleven maar broeden
maar hebben het uiteindelijk opgegeven. De gemeente heeft de dranghekken daarna weggehaald.

 
* Expositie met Inge Duijsens *
In de drie laatste weekends van mei is er in ‘t Reghthuys in Nieuwkoop de expositie Kunst- en vliegwerk over vogels.
Een vogelschilder en een vogelbeeldhouwer exposeren daar hun werk samen met fotograaf Inge Duijsens.
‘Oudere’ lezers weten dat Inge gedurende enkele jaren haar foto’s ook ‘exposeerde’ in Vogeldagboek.
Over de foto’s hoeven we niet te twisten: haar nieuwste plaatjes getuigen van toegenomen vakmanschap.
Vogelschilderijen zijn er van Hans Gussekloo en beelden zijn van Tonneke Iwema. De expositie is geopend
op zaterdag 14, 21 en 28 mei van 10-16 uur en op zondag 15, 22 en 29 mei van 13-16 uur.