220419 Ogen en oren te kort

Koereiger160422H

Koereigers160422
* Koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret, Héron garde-bœufs, Kuhreiher *
De hele winter zwerven er koereigers door de polders van Stompwijk en omgeving.
Soms een, soms twee en heel soms drie tegelijk, zoals zaterdag.
Sommige vogels hebben al de oranje veren van het zomerkleed. In de paartijd worden snavel en poten rood.
De koereiger is bij ons de laatste jaren een onregelmatige broedvogel.

Deze weken zouden dubbel zo lang moeten duren: er is zo ontzettend veel te zien dat je tijd te kort komt.
De meeste broedvogels zijn gearriveerd, en die maken er een heel fraaie (geluid)show van!
Het is nog wachten op late soorten als woudaap, bosrietzanger, spotvogel. Ik heb ook nog geen koekoek gehoord.

Cettiszanger190422
* Cetti’s zanger, Cettia cetti, Cetti’s Warbler, Bouscarle de Cetti, Seidensänger *
Cetti’s zangers laten zich doorgaans luid horen maar slecht zien. Maar in de paartijd gelden andere regels…
Ook in de rietkragen rond de Zevenhuizerplas (foto vanmorgen) zijn ze intussen talrijk aanwezig.

Snor190422
* Snor, Locustella luscinioides, Savi’s Warbler, Locustelle luscinioïde, Rohrschwirl *
De snorren zijn teruggekeerd uit Afrika. Als ze zingen hebben ze een karakteristieke houding
en hangen ze in ‘paalhouding’ aan de rietstengels of de takken van struiken.

Rietgors190422C
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Mannetje rietgors heeft overal lak aan… Ook vandaag in Zevenhuizen, bij de roeibaan.

Zwartkop140422
* Zwartkop, Sylvia atricapilla, Blackcap, Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke *
De zwartkop is een typische bewoner van bomen- en struikenrijke omgevingen.
Hij laat zich overduidelijk horen maar je ziet hem niet zo makkelijk. Zeker niet nu het groen zo dicht wordt. Zoetermeer.

Visdief190422A
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Hoe sierlijk zijn de visdiefjes als ze boven het water staan te bidden voor een lekker visje!

Blauwekiekendief190422
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Net als de visdief vandaag bij de Zevenhuizerplas deze blauwe kiekendief. Een vrouwtje zo te zien: lichte borst met bruine strepen.
Bruine en blauwe kiekendieven hebben vijf vingers aan hun vleugels, grauwe en steppekiekendieven vier.

Gruttos170422A

Gruttos170422
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Aan grutto’s is niets koninklijks te bespeuren als het paartijd is: dan lijken het net gewone vogels! In De Wilck.

Haas180422
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research blijkt dat het in ons land slecht gaat met de haas.
De ‘staat van instandhouding’ (de populatie) is volgens de WUR ‘zeer ongunstig’. Net zoals van het konijn.
Desondanks heeft minister Van der Wal vorige week besloten, in overleg met de provincies, de hazenjacht toe te blijven staan,
met uitzondering van Groningen, Utrecht en Limburg. Feitelijke onderbouwing van dit besluit wordt niet gegeven.
Wel veel bla-bla over onderzoek hoe de stand van haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend verbeterd kan worden.
De jacht op konijnen is wel landelijk verboden. Maar de jachtlobby was te sterk om ook de hazenjacht te verbieden.
Op de foto een paashaas: gemaakt op tweede paasdag in De Wilck.

 
***
Mijn vorige bericht over het verlaten nest van knobbelzwanen in Zoeterwoude bleek wat voorbarig.
De zwanen zitten weer op hun nest. Maar of er iets van hun broedsel terecht zal komen?

 
***
Recensie
Een gruttoparadijs
Weidevogelbeschermers aan het woord
Halbe Hettema, KNNV Uitgeverij 2022, ISBN 978 90 5011 876 7, € 22,50
Een zeer lezenswaardig en informatief boek over pogingen van boeren en beschermers in Idzegea om de grutto te redden.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.