220411 Lente in de bol

Patrijs080422B

Patrijs080422C
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Mannetje en vrouwtje patrijs in hun broedgebied. Over een paar weken gaan ze nestelen. Vrijdag.
Zoals de voorspellingen nu zijn, gaan de broedvogels een uitstekende periode tegemoet met fraai lenteweer.


* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Tijdens de balts zitten tureluurs elkaar soms langdurig en luidruchtig achterna. In De Wilck vanmorgen.
Voorop vrouwtje met lichtere borst dan mannetje, dat zwaarder gebandeerd is en een donkerder indruk maakt.

Gelekwikstaart110422
* Gele kwikstaart, Motacilla flava, Blue-headed Wagtail, Bergeronnette printanière, Schafstelze *
Ook de gele kwikstaarten zijn terug uit Afrika. Vanmorgen telde ik er een stuk of twintig in de Nieuwe Driemanspolder.

Boomkruiper100422
* Boomkruiper, Certhia brachydactyla, Short-toed Treecreeper, Grimpereau des jardins, Gartenbaumläufer *
Gisteren zag ik een boomkruipertje verdwijnen in een boomspleet. Even later kwam er een tweede boomkruiper,
die zich bij de nestingang ging zitten poetsen en nu en dan een tukje deed. Na een kwartier kroop hij weg. Zoetermeer.

Bokje070422A_TW
* Bokje, Lymnocryptes minimus, Jack Snipe, Bécassine sourde, Zwergschnepfe *
Omdat je zelden bokjes zo mooi van dichtbij te zien krijgt: nog een foto van de ‘dwergsnip’ in De Wilck.
De betekenis van hun wetenschappelijke naam is: zich in een poel schuil houdende kleinste snip.

Bokjes zijn opmerkelijke vogels. Tijdens de trek verblijven er naar schatting zo’n vijfhonderd à duizend bokjes
in ons land. Naar schatting: de bokjes leven zo verborgen in vochtige, dichtbegroeide biotopen
dat je ze zelden ziet. Ze vertrouwen helemaal op hun schutkleur en vliegen bij verstoring heel laat op.
Op die manier hebben veel vogelaars een bokje ‘gezien’: vlak voor hun voeten geluidloos opvliegend.

Bokjes broeden niet in Nederland maar in natte gebieden in Noord-Europa. Ze lijken op watersnippen,
maar ze zijn kleiner (grootte spreeuw) en hebben een kortere snavel. Watersnippen worden wel voor bokjes aangezien.
Behalve de omvang zijn het verenkleed en het koppatroon belangrijke onderscheidende kenmerken.
Zoals bij bokje aan beide zijden de twee brede goudgele rugstrepen met daartussen groenige, donkere veren.
Bovenop de kruin is een brede donkere streep, een watersnip heeft een smalle en lichtgekleurde kruinstreep.

Watersnip_Bokje_coll
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
* Bokje, Lymnocryptes minimus, Jack Snipe, Bécassine sourde, Zwergschnepfe *

Bokjes vertonen bij het foerageren een opmerkelijk gedrag: ze maken langdurige, stuiterende bewegingen.
Het ziet er nogal mechanisch uit, vandaar dat iemand er de naam ‘naaimachine’ opgeplakt heeft.
Waarschijnlijk ’trappelen’ ze op deze manier voedsel los, zoals je bijvoorbeeld ook bij kieviten ziet.
De Engelsen gebruiken voor dit gedrag termen als bouncing (stuiteren) en bobbing (dobberen).

Briluil140322_KdG
* Briluil, Pulsatrix perspicillata, Spectacled Owl, Chouette à lunettes, Brillenkauz *
De fietsende vogelaar Koens de Geus stuurde uit Latijns-Amerika deze foto van een briluil.
De briluil komt voor in Midden-Amerika en in het noorden van Zuid-Amerika. Er zijn zes ondersoorten.

Koen de Geus heeft inmiddels dertienduizend euro bijeengefietst voor het IUCN NL Landaankoopfonds.
Dat fonds stelt natuurorganisaties overal op onze aardbol in staat om bedreigde stukken natuur aan te kopen.
De Amsterdamse vogelaar, die tijdens zijn milieuvriendelijke trektocht ook naar vogels speurt (600 lifers!),
heeft ruim 3400 km afgelegd van de in totaal twintigduizend km van Cancun (Mexico) naar Ushuaia (Argentinië).
Op het ogenblik is hij in Cartagena (Colombia). Via zijn reisblog is deze stoere fietser te volgen.

Haas080422
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Eens werd een haas door een jager achtervolgd en hij liep haver abaver door koorngras en klaver
en als hij reeds lang buiten schot was liep hij nog. En daar opeens stond hij vóór een gracht.
Hij moest toen wel stilhouden en dat deed hij ook. Maar zie, een puit (kikker), die op den oever in het gras zat
en danig verschoot van het gedraaf van den haas, wierp zich hals-over-kop in ’t water, niet wetende wat er gaande was.
En de haas aan ’t lachen, toen hij zulks zag. Er zijn in de wereld dan nog grootere bangeriken dan ik!
En de haas lachte maar voort, hij lachte zóó hard dat zijn lip er van scheurde. (Uit: De Vlaamsche vertelselschat)

 
***
Recensie
De soortenjager
Over vogelaars, twitchers en schaamsoorten
Remco Daalder, Atlas Contact 2022, ISBN 978 90 4504 077 6, € 21,99
Juweeltje van een natuurboek. Al was het alleen maar om de scherts waarmee ‘irritante vogelgekken’ worden beschreven.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.