220407 Bokje in De Wilck

Bokje070422G

Bokje070422F
* Bokje, Lymnocryptes minimus, Jack Snipe, Bécassine sourde, Zwergschnepfe *
Zeker in het broedseizoen ga ik elke dag enkele malen in De Wilck kijken naar de weidevogels.
In mijn ooghoek zag ik vanmorgen langs de slootkant iets bewegen: een snip. Maar welke?
De vogel zat verborgen maar toen hij verticale bewegingen ging maken, verraadde het bokje zich!
Even later kwam ook zijn snavel (die korter is dan van een watersnip) tevoorschijn
en liet hij/zij zijn mooie verenkleed zien. Bokjes van dichtbij zie je niet zo vaak,
meestal vliegen ze vlak voor je voeten op je ziet ze op grote(re) afstand foerageren.
Bokjes vertonen karakteristiek foerageergedrag: op een neergaande, pompende bewegingen;
het wordt wel vergeleken met een naaimachine. Op dit filmpje van vandaag is dat goed te zien.

Gruttos050422E

Gruttos050422G

Gruttos050422I
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
De afgelopen dagen heb ik diverse pogingen van grutto’s om te paren zien mislukken.
De mannetjes laten duidelijk merken dat ze willen paren, de vrouwtjes staan te wachten,
het mannetje vliegt aan, hangt als een drone boven zijn vrouwtje maar mist haar.
Zouden de partners door de harde wind uit hun evenwicht worden gebracht? Foto’s in De Wilck.
Het Natura 2000 gebied is tijdelijk afgesloten om de weidevogels rustig te laten broeden.

Scholeksters050422
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Bij scholeksters zag ik wel geslaagde paringen. Ze zijn zwaarder en staan lager op de poten.
Misschien heeft het helemaal niet met de wind te maken en was het onhandigheid van de grutto’s.

Tureluur050422
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Een tureluur schudt zijn veren droog nadat hij heeft gebadderd.

Lepelaar050422E

Lepelaar050422C
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
De Wilck is een ideaal foerageergebied voor lepelaars: veel smalle sloten met veel prooien.

Wittekwikstaart060422
* Witte kwikstaart, Motacilla alba, White Wagtail, Bergeronnette grise, Bachstelze *
Ook de witte kwikken zijn druk doende met de nestbouw, al zie ik er nog niet zo veel.
De betekenis van de wetenschappelijk naam is ‘glansloos-witte staartwipper’.

Blauwborst030422
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Nieuwsgierige blauwborst.

 
***
Recensie
Het bedwongen bos
Nederlanders en hun natuur
Dik van der Meulen, Noordboek Natuur 2022, ISBN 978 90 5615 780 7, € 24,90
Een uitstekend boek voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van de natuurbeleving en -beweging.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.