220404 Laffe daad en storende quads

Putter020422
* Putter, Carduelis carduelis, European Goldfinch, Chardonneret élégant, Stieglitz *
Van dichtbij zien je goed hoe prachtig gekleurd puttertjes zijn. Ze kunnen ook zo gezellig kwebbelen.
Deze ‘distelvink’ (mannetje, rood achter de ogen) zocht zaterdag zaadjes, hij had er twee tegelijk! Nieuwe Driemanspolder.

Blauwborst030422D
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Nog mooier dan putters zijn blauwborsten. Op het ogenblik zingen de mannetjes voluit hun aantrekkelijke bruidslied.
Blauwborsten leven in half open, wat natte gebieden. Ze zijn niet schuw en makkelijk (gisteren) te fotograferen.

Slechtvalk310322
* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
De hele winter heeft een vrouwtje slechtvalk in De Wilck gebivakkeerd. Genoeg te eten!
Sinds ruim een week is ze er niet meer. Intussen zie ik nu een dan een mannetje dat donderdag met hoge snelheid
achter vogels aanjakkerde. Mannetjes zijn kleiner en jagen meestal niet op grote prooien als eenden.

Vorst_april2022
Overal in mijn omgeving werd er op plantenkwekerijen gesproeid om tere knoppen tegen de vorst te beschermen.
Als water bevriest vormt het een beschermlaagje rond de takken. Het leverde sprookjesachtige taferen op. Benthuizen.

Kegelbijvlieg270322A

Kegelbijvlieg280322
* Kegelbijvlieg, a hoverfly, Eristalis pertinax, Éristale opiniâtre, Wald-Mistbiene *
Tijdens de zonnige dagen vlogen er kegelbijvliegen in eigen tuin rond. Bijvliegen lijken op bijen maar het zijn zweefvliegen.
In tegenstelling tot bijen hebben ze korte antennes. In ons land komen veertien soorten voor, zeven zijn vrij algemeen.

 
* Muskusrattenbestrijders verstoren met hun quads (broedende) weidevogels in reservaat De Wilck *

Muskusrattenbestrijder300322A

Tot mijn schrik zag ik woensdagmorgen in weidevogelreservaat De Wilck twee quads rijden.
Uiteraard grote paniek onder de vogels. Twee muskusrattenbestrijders reden langs de slootkanten
op zoek naar rattensporen. Kieviten zaten al te broeden maar daar hadden ze geen oog voor:
de mannen keken alleen zijwaarts. Wie haalt het eind maart in zijn hoofd om met quads
een broedreservaat te onderzoeken? Vogels zitten op hun nest en andere zijn nesten aan het maken.
Bovendien is De Wilck een gebied waar al decennialang geen muskusratten meer voorkomen.

Meteen Staatsbosbeheer gebeld waar men zich ook een hoedje schrok van deze mallotige actie.
De BOA is ernaartoe geracet en heeft de bestrijders aangesproken, die daarna stopten met hun werk.
SBB gaat in gesprek met de rattenbestrijding om dergelijke verstorende activiteiten te voorkomen.

 
* Hek op nest knobbelzwanen *

Knobbelzwanen_Broekweg030422B
* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
Bovenop het knobbelzwanennest is een hek gegooid/gelegd, de knobbels kunnen niet meer bij hun eieren.

Knobbelzwanen_Broekweg030422
Michiel (links) en Martijn van de Dierenambulance Leiden leiden de zwanen af en halen het dranghek weg.

Knobbelzwanen_Broekweg030422C
Terwijl de helpers nog bezig zijn om het hek goed te plaatsen, kruipt de zwaan al op het nest.
Gelukkig waren de vijf eieren bij deze laaghartige en laffe daad niet beschadigd geraakt.
Met dank aan de Dierenambulance Leiden, die menselijke hulp of financiële bijdragen goed kunnen gebruiken!

Zondagmorgen. Op het nest van de knobbelzwanen in de Zoeterwoudse Oostbroekpolder ligt een dranghek.
Het nest was met vier hekken afgezet om te voorkomen dat op het fietspad gevaarlijke situaties zouden ontstaan.
Het hek lag precies midden op de vijf eieren. Het was er duidelijk op neergelegd of gegooid.
Als het spontaan omgevallen zou zijn, zou het onmogelijk zijn dat zo’n zwaar gevaarte daar terecht zou kunnen komen.

Toen ik dichterbij kwam, begonnen de zwanen ter verdediging van hun nest met opgeblazen veren te blazen.
Heb tevergeefs geprobeerd om samen met voorbijgangers het hek te verwijderen, maar ik kreeg geen hulp:
een trimmer zei dat hij niet kon stoppen, een automobilist schudde nee en wielrenners negeerden mijn armzwaai.

De Dierenambulance Leiden gebeld. De mannen hebben zeker niet langzaam gereden want ze waren rap ter plekke.
En ze hadden het hek gelukkig ook snel verwijderd: elke minuut telde omdat de eieren natuurlijk snel afkoelden.
De zwanen zitten al enkele weken te broeden en voordat het hek teruggezet was, zaten ze al weer op het nest.
Uiteraard houd ik de komende tijd in de gaten hoe het verder met het broedsel gaat en zal ik daarover berichten.

 
* Sneeuwfilmpjes grutto’s en wulpen *
Op 1 april heb ik filmpjes gemaakt van vogels in de sneeuw: grutto’s en wulpen.