220401 Sneeuwvogels

DeWilck010422
Zomervogels die voedsel zoeken in de sneeuw: het is een betoverend gezicht.
Vanmorgen in De Wilck (foto) dan ook volop genoten van grutto’s, tureluurs, wulpen.
Het was best lastig om uit de honderden foto’s een selectie te maken.

Grutto010422

Grutto010422B
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Dit is het Wilck-mannetje grutto dat in 2006 in het Westeinde in Zoeterwoude is geringd.
Van de bovenste afbeelding is HIER een desktopfoto te downloaden.

Gruttos010422
Er hebben zich al diverse paartjes grutto’s gevormd.

Kievit010422B
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Een sneeuwman! Mannetje kievit ligt half door de sneeuw bedekt op het nest.
Het is de vraag of de ouders de eieren droog en warm genoeg kunnen houden.

Wulp010422
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Großer Brachvogel *
Net ten westen van De Wilck zit al enkele dagen een groep van zo’n honderddertig wulpen.

Scholekster010422
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
De scholeksters zijn al langere tijd aanwezig maar wachten nog even met nestelen.

Tureluur010422A
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
De roep van de tureluurs klinkt luid over De Wilck. Om te broeden moet het gras iets langer worden.

Krakeend010422
* Krakeend, Mareca strepera, Gadwall, Canard chipeau, Schnatterente *
Mannetje krakeend.

Wildeeend010422
* Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
Mannetje wilde eend.

Bergeend010422A
* Bergeend, Tadorna tadorna, Tadorne de Belon, Shelduck, Brandgans *
Mannetje bergeend.

Spreeuw010422
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Vrouwtje spreeuw.