220329 Gouden oortjes

Geoordefuten280322

Geoordefuut280322
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
In (ondiepe) pioniersgebieden, zoals de recent aangelegde waterberging Nieuwe Driemanspolder,
zie je vaak veel geoorde futen. Zodra de visstand zich gaat ontwikkelen, verdwijnen de meeste.
Vissen zijn geduchte voedselconcurrenten die evenals deze fraaie fuutjes waterdiertjes eten.
In de N3MP zitten op het ogenblik zo’n twintig geoorde futen; ze zijn volop aan het baltsen.

Bokje280322coll
* Bokje, Lymnocryptes minimus, Jack Snipe, Bécassine sourde, Zwergschnepfe *
Als je een bokje op pakweg 150 meter fotografeert, blijft er van het vogeltje weinig over.
Maar omdat het een snip is die je niet zo vaak ziet, toch wat bewijsplaatjes. Ook N3MP maandag.
Bokjes lijken op watersnippen. Die zijn groter en hebben een veel langere snavel.
Bovenop de kruin van een watersnip zit een gele streep, bij een bokje een donkere streep.

Kemphaan280322
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Op reis naar hun noordelijke broedgebieden vetten kemphanen in onze polders graag op.
De mannetjes hebben nog niet hun spectaculaire kragen maar het begint erop te lijken.

Veldleeuwerik280322
* Veldleeuwerik, Alauda arvensis, Eurasian Skylark, Alouette des champs, Feldlerche *
In de N3MP zoeken veldleeuweriken op diverse plekken naar geschikte broedgelegenheid.

Tjiftjaf280322
* Tjiftjaf, Phylloscopus collybita, Northern Chiffchaff, Pouillot véloce, Zilpzalp *
Tjiftjafs arriveren enkele weken eerder dan de sterk gelijkende fitissen in ons land
en beginnen ook eerder met broeden. Over een week of zo? Buytenpark Zoetermeer, gisteren.

Blauwekiekendief290322

Blauwekiekendief290322A
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Een jagende blauwe kiekendief zorgde vanmorgen voor grote onrust in De Wilck.

Sneeuwgors280322
* Sneeuwgors, Plectrophenax nivalis, Snow Bunting, Bruant des neiges, Schneeammer *
Het vrouwtje sneeuwgors is nog steeds aanwezig in de N3MP. Het is geen mannetje
zoals ik eerder schreef, maar een jong vrouwtje ruiend naar haar eerste zomerkleed.
Zo te zien heeft ze een dansvlieg gevangen. Die vlogen gisteren in grote zwermen
rond mijn hoofd in de Nw Driemanspolder: ik moest tijdens het fietsen mond en neus goed afdekken!

Halmvliegje260322
* Halmvlieg spec, fam. Chloropidae, a frit fly, eine Halmfliege *
Millimeters klein zijn ze, halmvliegjes of grasvliegjes. Vanaf foto niet te determineren.
Wereldwijd komen er zo’n drieduizend soorten voor. Ze kunnen, zeker in de herfst, talrijk zijn,
net als dansvliegen. Foto in het Bentwoud gemaakt, maar ik zag ook halmvliegjes in onze tuin.

 
***
Recensie
Vogelaars
(nooit) uitgevogeld
Debby Doodeman, KNNV Uitgeverij 2022, ISBN 978 90 5011 674 9, € 20
Een leuk geschreven boek vol met allerlei oninteressante en aardige weetjes over vogelaars.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.