220325 Actieve pleviertjes

Kleineplevieren25032

Kleineplevier250322A
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Overal waar maar wat grind ligt kun je nu de boeiende balts van kleine plevieren zien.

Gisteren en vandaag (weer) naar de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer geweest.
Dit nieuwe, ondiepe waterbergingsgebied heeft een grote aantrekkingskracht op vogels.
Honderden bergeenden en andere eenden- en ganzensoorten, meeuwen, kieviten, grutto’s,
kemphanen en andere steltlopers en vogelsoorten foerageren en rusten daar maar al te graag.

Nu en dan komen er zeldzaamheden voorbij, zoals een rosse franjepoot (intussen vertrokken),
twee grauwe gorzen (vandaag in elk geval nog één aanwezig), ijseend (nog present)
en tweemaal een sneeuwgors. De broedvogels gaan zich ook roeren, zoals patrijzen,
veldleeuweriken en tientallen luidruchtige kleine plevieren en bontbekplevieren. De blauwborst zingt.
Kortom, het broedseizoen maakt een vliegende start en het is volop genieten in de N3MP!

Bontbekplevier250322
* Bontbekplevier, Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover, Pluvier grand-gravelot, Sandregenpfeifer *
Bontbekplevieren zijn iets groter en kleurrijker dan de kleine plevieren,
die vooral opvallen door hun gele oogring. Bontbekmannetjes baltsen als vlinders.

Bontestrandlopers250322
* Bonte strandloper, Calidris alpina, Dunlin, Bécasseau variable, Alpenstrandläufer *
Vanmorgen een vijftiental bonte strandlopers. Het is een talrijke doortrekker
in herfst en voorjaar (tot in mei) maar broeden doen ze niet (meer) in ons land.

Kemphaan250322
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Nu en dan strijken groepen kemphanen neer, maar ze hebben de onrust in hun lijven
en blijven meestal niet lang hangen. Even eten, rusten en vooruit weer! Mannetje.

Sneeuwgors240322

Sneeuwgors240322E

Sneeuwgors240322I
* Sneeuwgors, Plectrophenax nivalis, Snow Bunting, Bruant des neiges, Schneeammer *
In sommige ‘goede’ jaren overwinteren er wel honderden sneeuwgorzen langs onze kusten.
Maar in het binnenland zie je zelden zo’n vogeltje, dat in noordelijke streken broedt.
In oktober/november verbleef er al eens zo’n weinig schuw vogeltje in de N3MP, gisteren en eergisteren weer eentje!
Het is een jong vrouwtje ruiend naar zomerkleed, en geen mannetje in winterkleed zoals ik eerst schreef.

Gewonetandkaak220322B
* Gewone tandkaak, Enoplognatha ovata, Candy-stripe Spider, Théridion ovoïde, Gewöhnliche Ovalspinne *
Gewone tandkaken zien er vervaarlijk uit maar zijn voor mensen ongevaarlijk. Bentwoud.

Grauweschildwants220322
* Grauwe schildwants, Rhaphigaster nebulosa, Mottled Shieldbug, Punaise nébuleuse, Graue Gartenwanze *
Uit eigen tuin een grauwe schildwants. Een nieuwkomer in ons land, breidt zich snel uit.

 
***
Recensie
Het wonder van vliegen
Van vogel tot vliegtuig
Richard Dawkins, Uitgeverij Nieuw Amsterdam 2022, ISBN 978 90 4682 969 1, € 27,99
Een prachtboek over het tarten van de zwaartekracht door ontwerp en evolutie, met illustraties als kunstwerkjes.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.