220322 Gekleurd veertje

Rossefranjepoot210322L

Rossefranjepoot210322L_detail

* Rosse franjepoot, Phalaropus fulicarius, Red Phalarope, Phalarope à bec large, Thorshühnchen *
Deze rosse franjepoot zit sinds enkele dagen bij de roeibanen in Zevenhuizen.
Ongetwijfeld dezelfde vogel die lange tijd in Zoetermeer verbleef, zo’n elf km verderop.
Kort nadat hij daar verdwenen was, werd een franjepoot in het gebied van de Rottemeren gemeld.
Deze zeldzame overwinteraars in ons land zijn wit, grijs en zwart. In broedkleed zijn ze heel kleurrijk.
Gisteren fotografeerde ik het vogeltje ook vliegend. Bij thuiskomst zag ik een gekleurd veertje!
De kans lijkt klein, maar hopelijk blijft hij hier nog een paar weken hangen en zien we meer kleurtjes.

Rossefranjepoot210322F

Rossefranjepoot210322H

Tureluurs200322
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Twee mannetjes tureluurs vechtend in De Wilck. Afbakening territorium?

Zomertaling210322
* Zomertaling, Spatula querquedula, Garganey, Sarcelle d’été, Knäkente *
De erg storingsgevoelige zomertalingen zijn als broedvogel in ons land sterk afgenomen.
De laatste jaren lijkt het aantal broedparen zich te stabiliseren rond de 1000 – 1400 (gegevens Sovon). Zevenhuizen.

Pijlstaarten210322
* Pijlstaart, Anas acuta, Pintail, Canard pilet, Spießente *
Pijlstaarten kun je ’s winters regelmatig zien, maar ze broeden – op een uitzondering na – in Noord-Europa.

Baardman210322
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Jaarrond zijn in grotere rietkragen die prachtige baardmannetjes te horen (vooral) en te zien.
Populair broedgebied ligt tussen de Zevenhuizerplas en de Rotte. Mannetje gisteren.

Amandelboom220322

Perzik220322
* Amandelboom Robijn, Prunus dulcis, Almond, Amandier, Mandelbaum *
* Perzik Lieveling, Prunus persica, Peach, Pêcher, Pfirsich *

Voedselbossen zijn in trek. Bomen, struiken en planten worden in ecologische harmonie geplant,
ze hebben geen kunstmest, gif of (extra) water nodig en leveren veel eetbare producten:
groenten, kruiden, bloemen, zaden, noten, bessen, fruit. Voedselbossen dragen bij aan de biodiversiteit
want het is daar prima leven voor vogels, bijen, vlinders enz. Bovendien slaan ze CO2 op.

Op een paar honderd meter van ons huis is het Voedselbos Benthuizen in aanleg, 1,2 hectare groot,
schitterend gelegen aan de rand van de polders. Over een maand ga ik daar nog eens uitgebreid kijken
als de groei en bloei wat verder gevorderd is, vanmorgen heb ik bloesem gefotografeerd. Een voorproefje.

Zyginaflammigera210322
* Zygina flammigera, Zygina flammigera, Gemeine Feuerzikade *
Uit eigen tuin, een cicade, net 3 mm groot: de Zygina flammigera. Cicaden leven van plantensappen.
In ons land komen 402 cicadensoorten voor. De meeste uit het geslacht Zygina zijn erg klein en kleurrijk.