220318 Grauwe gors

Grauwegors170322E

Grauwegors170322F
* Grauwe gors, Emberiza calandra, Corn Bunting, Bruant proyer, Grauammer *
Het ‘pioniersgebied’ Nieuwe Driemanspolder (waterberging) in Zoetermeer verrast telkens weer.
Het is een groot, gevarieerd gebied met veel water en lage, ruige begroeiing.
Mooie plek voor een zeldzame overvliegende grauwe gors om de winter te overleven.
In een groep graspiepers, soms ook met rietgorzen, laat hij zich soms zien.
Je moet dan op het juiste moment op de goede plaats zijn. Gisteren had ik dat geluk!

Grauwegors_Graspieper170322C
* Grauwe gors, Emberiza calandra, Corn Bunting, Bruant proyer, Grauammer *
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
Op afstand lijken grauwe gorzen sterk op graspiepers (rechts); die zijn kleiner en hebben een spits snaveltje.

De naam ‘grauwe gors’ zegt het al: veel grauwer kan een vogeltje nauwelijks zijn.
Het zandkleurige-bruine verenpak, met wat sjieke streepjes, is erg onopvallend.
Hij lijkt sterk op de graspiepers waarmee hij in de Nieuwe Driemanspolder optrekt.
Zijn ‘stevige’ vlucht en zijn zware gorzensnavel onderscheiden hem van de piepers
die meer dansend rondvliegen en een spits piepersnaveltje hebben. Hij is ook iets zwaarder.

De groep vliegt meestal rusteloos rond en duikt dan in de begroeiing om zaadjes te zoeken.
Dan zijn ze vrijwel onzichtbaar. Nu en dan gaan ze echter in boompjes of op grondhopen zitten.
Dát zijn de momenten om de ’s winters in het westen van ons land erg zeldzame grauwe gors goed te zien.

Als broedvogel is hij nagenoeg verdwenen, op enkele broedgevallen in Zuid-Limburg na.
In de jaren zeventig broedden er zo’n 1100-1250 paren (gegevens Sovon) in ons land.
Maar door het verdwijnen van kleinschalige agrarische landschappen is hun leefgebied vernietigd.

Rietgors150322
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Alle gorzen, dus ook rietgorzen, hebben kegelvormige snavels, erg geschikt om zaden mee te pellen.
Op het ogenblik zijn paartjes rietgorzen druk bezig nestlocaties te inspecteren. Zoetermeer.

Gruttos170322A

Grutto170322C
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Ik ben misschien te ongeduldig nu de grutto’s in hun broedgebied zijn, maar ik zie ze nog niet baltsen.
Dat feestelijk gebeuren kan elk moment losbarsten, met sierlijke bewegingen en muzikale begeleiding.
Gisteren heb ik dit paartje (vrouwtje onder) in De Wilck gefotografeerd. Ze hielden zich alleen nog maar met wormen bezig.

Grutto180322
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Dit mannetje grutto broedde vorig jaar (en jaren daarvoor?) in weidevogelreservaat De Wilck in Benthuizen.
Hij is nu weer met partner aanwezig, vanmorgen. Hij is op 3 juni 2006 geringd langs het Hellepad in Zoeterwoude.

Spreeuw180322
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Eveneens in De Wilck vandaag deze versierde spreeuw in broedkleed. Een mannetje: blauw aan de snavelbasis.

Roerdomp180322B
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Ook (mannetjes) roerdompen hebben tijdens de broedperiode blauw aan hun snavelbasis.
Op het ogenblik zie en hoor ik in de rietkragen in mijn gebied diverse roerdompen. Foto vanmorgen.

Kolganzen170322
* Kolgans, Anser albifrons, Greater White-fronted Goose, Oie rieuse, Blässgans *
De meeste kolganzen zijn vertrokken. De nog aanwezige vogels vertonen soms een ‘haantjesgedrag’.

Kluten150322
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Begin deze week zag ik een groep van veertig dommelende kluten in de Nieuwe Driemanspolder.
Het is maar net op welk tijdstip je vogels ziet: soms/meestal slapen ze, soms zijn ze actief, zoals deze twee.

 
* Pen wint van geweer *

De Nederlandse Jagersvereniging moet van de Reclame Code Commissie direct stoppen met de campagne
‘Veilig op weg, daar jagen wij voor. Sinds 1904’. De slogan is misleidend en ongenuanceerd
omdat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat verkeersveiligheid een van de belangrijkste drijfveren van de jacht is.
De schrijfster Bibi Dumont Tak had een klacht tegen de reclame ingediend
omdat niet is aangetoond dat de jacht het aantal aanrijdingen met wild vermindert en vanwege de suggestie
dat jagers al meer dan honderd jaar optreden als redders in het verkeer. Beroep tegen de uitspraak is mogelijk.

 
***
Recensie
Briljante planten
over knappe koppen, boze bollen & ander geniaal groen
Geert-Jan Roebers, Gottmer Kinderboeken 2022, ISBN 978 90 257 7288 8, € 19,99
Een briljant boek over planten voor kinderen (en volwassenen!).
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.