220314 Geluk zit in de staart

Blauwborst140322A

Blauwborst140322
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Enkele heel vroege blauwborsten werden eind februari al in ons land gesignaleerd,
maar ze beginnen nu pas in redelijke aantallen te arriveren. Zevenhuizerplas vanmiddag.

Zoals vrijwel elke morgen: eerst naar De Wilck. Zijn de grutto’s en tureluurs al aan het baltsen?
Nee, het was stil, heel stil zelfs. In de verte zat de slechtvalk op zijn/haar gebruikelijke plek.
Dan op de fiets naar het Bentwoud. De afgelopen weken heb ik er een roerdomp gezien, diep in het riet.
Vandaag niet. Een opvliegende houtsnip, overvliegende koperwieken, links en rechts wat zangvogels.

Relatief veel actieve paartjes roodborsttapuiten. De mannetjes verraden zich door hun balts:
ze klinken als korte heggenmussen, zitten met trillende vleugels in de boomtoppen en vliegen druk heen en weer.
De lucht was grauw en dan valt het niet mee om ‘fatsoenlijke’ plaatjes van hoog zittende vogels te maken.
Bovendien was het kouder dan ik verwacht had en met witte en paarse vingertoppen naar huis.

Met de auto naar Zevenhuizen. Op afstand een blauwe kiekendief, een havik en laag in het riet baardmannen,
maar lekker fotograferen was er vandaag niet bij. Voordat ik vanmiddag naar huis ging, nog even op mijn krukje
op een smal pad waar een blauwborst gesignaleerd was. Na een minuut of twintig had ik het wel gezien:
kruk in mijn karretje… en daar verscheen een Cetti’s zanger! Het vogeltje bleef lang genoeg zitten
voor wat foto’s voordat hij naar zijn gebruikelijke foerageerplek laag in de natte begroeiing dook.

In mijn rechter ooghoek had ik tijdens het fotograferen een beweging gezien: een zacht zingende blauwborst!
Ik zeg altijd: als je veel buiten bent, zie je veel. Het geluk zat vandaag in de staart.

Cettiszanger140322A
* Cetti’s zanger, Cettia cetti, Cetti’s Warbler, Bouscarle de Cetti, Seidensänger *
Een rietvogel die zich weinig laat zien meer die je des te luider hoort. Ook vanmiddag bij de Zevenhuizerplas.

Roodborsttapuit140322

Roodborsttapuiten140322

Roodborsttapuit140322A
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Tijdens een fietstocht vanmorgen door het Bentwoud, zag ik op een vijftal plaatsen (baltsende) roodborsttapuiten.
Slechts één vrouwtje gezien, op de golfbaan, dat zich ogenschijnlijk door het mannetje liet verleiden.

Zeearend120322C

Zeearend120322C_closeup
* Zeearend, Haliaeetus albicilla, White-tailed Eagle, Pygargue à queue blanche, Seeadler *
Eind november vloog er een jonge zeearend in De Wilck, zaterdagmiddag weer zo’n giga-vogel.
Net als de vorige keer vloog de vogel helaas naar het oosten weg, terwijl ik aan de westkant stond…

Wintertalingen080322
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *
Paartje wintertalingen vorige week in De Wilck. Ze broeden niet in dit weidevogelreservaat.

Zwartekraai110322
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *
Ik betrapte mezelf erop dat ik foto’s van zwarte kraaien meestal onderaan plaats. Vandaag weer. Waarom?