220311 De balts van de leeuwerik

Veldleeuwerik110322A
* Veldleeuwerik, Alauda arvensis, Eurasian Skylark, Alouette des champs, Feldlerche *
In de Nieuwe Driemanspolder voerde een leeuwerik hoog in de lucht zijn ongeëvenaarde geluidsshow op.
Daarna zweefde het vogeltje langzaam naar beneden en landde bij een andere leeuwerik. Mannetje of vrouwtje?
Verschil tussen de seksen is niet te zien, maar de zingende leeuwerik was ongetwijfeld een mannetje
want hij ging op een pol staan baltsen: staart omhoog, van de ene op de andere poot, een prachtig schouwspel.

In beschermde (dus niet intensief bebouwde) gebieden komen nog veldleeuweriken voor.
Een vogel waarmee ik van kinds af aan ben opgegroeid. In mijn jeugd broedden er 5 – 700.000 paartjes,
nu nog zo’n 35 – 40.000 (gegevens Sovon). Gelukkig stabiliseert dit aantal zich. Wie weet volgt er herstel.

De natuur trekt zich van alle menselijke inspanningen om onze aardbol te vernietigen niets aan:
deze week is de échte lente gewoon begonnen. Alles gaat zo snel dat je het nauwelijks kunt volgen.
De overwinterende ganzen en kieviten en andere tijdelijke verblijvers zijn (bijna) vertrokken.
Leeuweriken baltsen volop, gisteren een vroeg gearriveerde kleine plevier, kluten versieren de lucht.
Woensdag één tureluur in broedgebied De Wilck, twee dagen later zijn er al veel meer. Genieten!

Veldleeuwerik100322E

Veldleeuwerik100322A

Veldleeuwerik100322B

Kluut100322A
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Een twintigtal kluten gisteren in de N3MP in Zoetermeer, ver weg. Eenmaal kwam zo’n zwartwitte schoonheid dichterbij.

Rossefranjepoot110322
* Rosse franjepoot, Phalaropus fulicarius, Red Phalarope, Phalarope à bec large, Thorshühnchen *
In winterkleed zijn franjepoten saai gekleurde grijswitte vogels. Zoals deze rosse franjepoot die al drie maanden verblijft
in de Nieuwe Driemanspolder. De eerste tijd liet het vogeltje zich van een paar meter afstand fotograferen,
nu zit hij steeds ver(der) weg op de plas. Hopelijk blijft hij/zij nog lang zodat we het fraaie zomerkleed kunnen zien.

KLeineplevier100322
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
De eerste kleine plevieren zijn gearriveerd (N3MP gisteren). Binnenkort beginnen ze met hun spectaculaire balts.

Wildeeend090322A
* Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
Woensdag in De Wilck deze woerd. Aan zijn schokkende kop zag ik dat hij ging vliegen, en inderdaad: vlak voor mijn lens!

Graspieper090322
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
Graspiepers zijn rustige vogeltjes die onopvallend door de begroeiing kruipen. Ze vliegen vaak in groepjes,
je herkent ze snel aan hun onrustig vlieggedrag. Nu en dan gaan ze op een paaltje, een draad of een hek zitten.

Roodborsttapuit100322
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Roodborsttapuiten daarentegen kijken vanaf een hoge zitplaats of ze een prooi op de grond zien en pikken die dan op.
Vervolgens gaan ze weer op de uitkijk zitten, zoals gisteren in het Zoetermeerse Buytenpark.

Zwartkopvuurkever080322_coll
* Zwartkopvuurkever, Pyrochroa coccinea, Black-headed Cardinal Beetle, Cardinal, Scharlachroter Feuerkäfer *
Als ik langs dode bomen loop, heb ik altijd de neiging los zittende stukken schors voorzichtig op te lichten.
Daaronder trof ik dinsdag in het Westerpark Zoetermeer deze larven aan. Om ze te kunnen fotografen,
heb ik ze even in het deksel van mijn broodtrommel gelegd. Determinatie door EIS-Kenniscentrum Insecten.

 
***
Recensie
Zakboek voor de vogeltuin
Maak van je tuin een paradijs voor vogels
Marc Verachtert en Willy Ceulemans, Terra – Lannoo 2022, ISBN 978 94 0148 191 5, € 20,99
Een boek vol praktische tips en mooie foto’s om je tuin vogelvriendelijk te maken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.