220304 Foto-ode aan de grutto

Gruttos040322A
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
De eerste grutto’s verkennen hun mogelijke broedplaatsen in weidevogelreservaat De Wilck. Vanmorgen.

De meeste grutto’s zijn de afgelopen weken vanuit hun overwinteringsgebieden ons land binnengevlogen.
Deze dagen zie je ze vooral nog op hun rust/verzamelplaatsen staan, zoals het fotoviertal in Zoetermeer.
In de Nieuwe Driemanspolder telde ik maar liefst 350 grutto’s, waarvan ongeveer de helft IJslandse grutto’s.
Maar ik had er afgelopen week ook al gesignaleerd in de weilanden waar ze gaan broeden, zoals in De Wilck.
Daar kon ik vanmorgen in tegenlicht en met licht-mee grutto’s fotograferen. Ode aan de Koning van het Weiland!

Grutto040322A

Grutto040322F
Van deze grutto heb ik in straffe wind een kort filmpje gemaakt. HIER.

Gruttos010322

Koereiger010322
* Koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret, Héron garde-bœufs, Kuhreiher *
In Stompwijk foerageren al vele weken twee koereigers. Hier dinsdag één van de vogels in de Zoetermeerse Meerpolder.

Aalscholver280222
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Aalscholvers zijn vogels die vroeg in het jaar gaan broeden. Sterker nog: ze hebben al kuikens.
Eieren zijn uitgekomen (hier op de rand van het nest) en je hoort ze al piepen! Van Tuyllpark Zoetermeer, maandag.

Winterkoning010322
* Winterkoning, Troglodytes troglodytes, Wren, Troglodyte mignon, Zaunkönig *
Op het ogenblik hoor je in boom- en struikrijke gebieden de winterkoninkjes volop hun bruidslied zingen.
Hoe klein ze ook zijn, hun zang is luid en duidelijk herkenbaar. Dinsdag in Noord-Aa Zoetermeer.

Roodboomzonnetje030322
* Rood boomzonnetje, Blastenia ferruginea, Rusty Firedot Lichen, Rostfarbener Schönfleck *
Korstmossen zijn prachtige natuurschepsels. Bekijk maar eens goed van dichtbij de diverse dooiermossen!
Veel korstmossen zijn klein, soms erg klein. Je moet echt een korstmos-oog hebben om die te zien.
Op een houten brugleuning in het Bentwoud, vlak bij ons huis, staan enkele zeer zeldzame korstmossen.
Te midden van talrijke kleine schotelkorsten heeft een natuurkenner daar een handvol rode boomzonnetjes ontdekt!
Ongelooflijk dat iemand zoiets opvalt. Mij was aangewezen waar ze stonden, maar dan had je nog een loep nodig.

Kleineschotelkorst030322
* Kleine schotelkorst, Lecanora hagenii, Hagen’s Rim-lichen, Lécanore de Hagen, Hagens-Kuchenflechte *
Een heel algemene korstmos. Net als rode boomzonnetjes erg klein, tot een halve millimeter.

Gewoonelfenbankje260222
* Gewoon elfenbankje, Trametes versicolor, Turkey Tail, Polypore versicoloreail, Schmetterlings-Tramete *
Elfenbankjes zijn veel groter. Meestal zie je gewone elfenbankjes, een verkeerde naam voor zo’n mooie zwam.
Om verwarring met andere soorten elfenbankjes te voorkomen, moet je altijd even aan de onderkant kijken.
De poriën bestaan uit zeer kleine buisjes. Fopelfenbankjes bijv. hebben langgerekte lamelvormige poriën.

 
* Petitie tegen kap van Purmerbos *
Petities tegen aantasting van de natuur werken! Recent succesvoorbeeld is het Polderpark Cronesteyn.
Namens IVN en Stichting Behoud Waterland verzoek ik de lezers een petitie te ondertekenen
tegen de kap van een deel van het Purmerbos in Purmerend. Het is een uniek leefgebied
met een grote biodiversiteit aan planten en dieren. Zeker Hollandse lezers: TEKEN HIER s.v.p. de petitie.

 
***
Recensie
IJsberen met optimisme
50 vrolijke verhalen over natuurbeleving, consumptie, duurzaamheid en andere netelige kwesties
Koen Arts, Noordboek Natuur 2022, ISBN 978 90 5615 786 9, € 19,90
Humoristische verhalen met een serieuze ondertoon over de relatie tussen mens en natuur.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
* Podcast Toekomst voor Natuur *
Vele jaren geleden – hij was toen nog een broekie – ben ik enkele malen met Anthonie Stip op stap geweest.
Zo jong nog, maar sterk geïnteresseerd in plant en dier. Hij heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerd behartiger van de natuur.
Hij is afgestudeerd op wilde bijen in het agrarisch gebied en sinds 2014 werkzaam voor De Vlinderstichting.
Morgen (5 maart) verschijnt de eerste aflevering van zijn podcast Toekomst voor Natuur, hier gratis te beluisteren.
Met prof. David Kleijn maakt hij de balans op van twintig jaar natuurbescherming, natuurlijk ook van de weidevogels.
Om de twee weken produceert Anthonie een nieuwe podcast, met speciale gasten. Kennis maken met Anthonie? Klik hier.