Een kleine wereldgeschiedenis in 50 dieren

Een_kleine_wereldgeschiedenis

Auteur
Jacob F. Field

Vertaling
Annemie de Vries

Uitgave
Spectrum 2022
296 pagina’s, 14 x 19 cm, harde omslag
ISBN 978 90 0038 192 0
€ 17,99

Oorspronkelijke titel
A Short History of the World
in 50 Animals, 2021

Een kleine wereldgeschiedenis in 50 dieren

De moderne mens is vervreemd van de natuur. Homo sapiens is weliswaar van oorsprong een ‘natuurprodukt’, maar door onze superieure eigenschappen hebben/voelen wij ons ver verheven boven ‘de rest’ van flora en fauna. We trekken ons niets/weinig meer aan van het andere dieren- en plantenleven, dat we naar believen gebruiken en misbruiken en vernietigen. De verpletterende voetafdruk van de mens op de planeet Aarde is onuitwisbaar.

Toch zijn het dieren die een belangrijke rol gespeeld hebben in de historie van onze planeet en van de mens. En nog spelen. De huidige corona-pandemie is daarvan een sprekend voorbeeld. Als mens kun je Moeder Aarde wel naar je hand willen zetten, maar dat gaat echt niet lukken.

De invloed van dieren op de ontwikkeling van de mens is groot, zowel wat betreft evolutie, economie, gezondheid, cultuur als religie. De hele samenleving heeft te maken met de natuur. De historicus Jacob F. Field beschrijft vijftig dieren/diersoorten die een groot effect op onze geschiedenis hebben gehad.

Denk alleen maar aan de Darwinvinken, die bewijs leverden voor de evolutieleer. Of aan de waakganzen van het Capitool, die Rome behoedden voor een overval van buitenlandse legers en later de hoofdstad werd van een wereldrijk. Zonder die ganzen zou de wereld er anders uitgezien hebben.

Bijen worden wereldwijd bedreigd, o.m. door pesticiden en klimaatverandering. Deze diertjes hebben een grote invloed op de landbouw en het milieu. Door menselijk toedoen gaat het slecht met ze, en dat kan ernstige gevolgen voor ons hebben. Honden, om een geheel ander dier te noemen, hebben de mens op tal van terreinen geholpen. Zeker ook als gezelschapsdier. Helaas worden hondenrassen om de mens te behagen gefokt die ziekelijke lichamelijke kenmerken vertonen. Ook katten zijn heel geliefde gezinsleden, maar ze doden ook miljoenen andere dieren.

In een prettige schrijfstijl en in hapbare hoofdstukken vertelt Field het verhaal van de relaties tussen mens en dier. Van de toevallige ontdekking van zijde bij de zijderupsen met als gevolg de zo vermaarde en economisch en cultureel beduidende Zijderoute, tot het bewust klonen van dieren, met het schaap Dolly als omstreden voorloper. ‘Een kleine wereldgeschiedenis in 50 dieren’ geeft een boeiend beeld van bepalende gebeurtenissen op onze aardkloot.

AdG, 22 februari 2021