220131 Corrie

Kokmeeuw310122
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
De stormachtige wind joeg de golven vanmorgen op de grote Zoetermeerse Plas hoog op.
Deze afgraving is hier en daar wel dertig meter diep. Kokmeeuw houdt zich met moeite staande.

Dodaars310122
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Daar zwommen ook wat dodaarzen, maar die zaten meer onder dan op het water.

De storm Connie heeft zich niet van zijn – of is het in dit geval haar? – onvriendelijkste kant laten zien.
Althans in ons land. Uiteraard was er schade en waren er vertragingen, zoals bij een storm van naam het geval is.
Hier en daar even windkracht 9, bij mij in Het Groene Hart ‘harde’ wind, windkracht 7.
Ben een poosje buiten geweest, veel vogels stonden stevig op hun poten met de kop in de wind.

Aalscholver280122

Aalscholver280122A
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
In plaats van met een vis kwam deze aalscholver-in-broedkleed boven met een touwtje om zijn snavel.
Met een snelle kopbeweging werd de sliert afgeworpen. De Wilck, vrijdag.

Nonnetje280122
* Nonnetje, Mergellus albellus, Smew, Harle piette, Zwergsäger *
Eén van de twee vrouwtjes nonnetjes vrijdag op Vogelplas Starrevaart.

Rossestekelstaart280122A

Rossestekelstaart280122
* Rosse stekelstaart, Oxyura jamaicensis, Ruddy Duck, Érismature rousse, Schwarzkopfruderente *
Een vrouwtje rosse stekelstaart werd opgejaagd door een fuut. Kwam ze in zijn territorium?

Scholekster280122
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Op de Starrevaart zijn de eerste scholeksters gearriveerd. De Vogelplas is een pleisterplaats
voor de scholeksters die in de polders in de omgeving broeden. Vrijdag zaten er al tien.

Kolganzen280122
* Kolgans, Anser albifrons, Greater White-fronted Goose, Oie rieuse, Blässgans *
De ene dag zie je in de polders honderden/duizenden kolganzen, de volgende dag zijn ze weg.
Dan foerageren ze weer in een aangrenzend gebied. Deze ‘kollen’ in de Oostbroekpolder, Zoeterwoude.

Baardman240122A
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Er waren dinsdag veel reacties op die mooie baardmannetjes, daarom nog een plaatje van een mannetje.

Kopjesbekermos270122
* Kopjesbekermos, Cladonia fimbriata, Trumpet Lichen, Trompetenflechte *
Een korstmos donderdag in het Zoetermeerse Prielenbos. Waarschijnlijk kopjesbekermos.

 
* Tuinvogeltelling *

Nou, de score van de Tuinvogeltelling 2022 in mijn tuin was niet overdonderend:
huismus 6, koolmees 2, merel 2, pimpelmees 2, roodborst 1 en vink 2.
Landelijk sprongen huismus en koolmees er sterk bovenuit, KIJK HIER.
Ook in Vlaanderen waren tijdens Het Grote Vogelweekend huismus en koolmees het talrijkst.

 
* Winnaars Ellewoutsdijk *

Er waren twee goede antwoorden op de vraag ‘Wat is de huidige Zeeuwse naam voor Ellewoutsdijk’:
Ellesdiek of Elsdieke. Andere benamingen zijn of verouderd of onjuist. Ook Ellisdiek.
Die naam kwam het meeste bij de foute antwoorden voor van de ruim driehonderd inzendingen.
Na het verwijderen van de foute en de dubbele inzendingen resteerden 259 goede antwoorden.

De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren had vijf eerstedagenveloppen
van de natuurserie van NL Post beschikbaar gesteld voor de goede inzenders.
De Vereniging trok de volgende prijswinnaars: Jeffery de Vries Humel, Waddinxveen; Wim Opdam, Zoetermeer;
Martin den Boer, Capelle a/d IJssel; Caroline Sophie, Breda en Etty Oosterhof-Tromp, Leeuwarden.
Felicitaties voor de prijswinnaars, zij krijgen de fraaie eerste-dagenveloppen toegestuurd.

 
***
Recensie
Coniocarpen
Regenschaduw specialisten
Van Dort & Horvers, KNNV-afdeling Tilburg 2021, ISBN 978 90 826157 4 6, € 25
Een prachtig boek met ongelooflijk mooie foto’s van deze minuscule specialisten van de regenschaduw.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.