220110 Rollebollend 2022 in

Meerkoeten030122C

Meerkoeten030122B
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
Meerkoeten hebben een kort lontje. ‘Liefhebbers’ zullen aanvoeren dat ze met verve huis en haard verdedigen,
maar je ziet ze veelvuldig ‘onnodig’ ruziën met soortgenoten, ze zijn soms agressief tegen hun eigen kinderen,
en ze verjagen concurrerende koeten en ook andere, rustig foeragerende vogels uit hun territorium.
Zeker nu het broedseizoen nadert en de hormonen op temperatuur beginnen te komen,
kun je vaak vechtende meerkoeten zien. Vorige week ging het er in de Benthuizervaart heftig aan toe:
twee paar meerkoeten trapten elkaar langdurig met hun scherpe nagels en beten elkaar, tot bloedens toe.

Waterspreeuw030122E

Waterspreeuw030122G
* Waterspreeuw, Cinclus cinclus, White-throated Dipper, Cincle plongeur, Wasseramsel *
Tot enkele dagen geleden foerageerde vanaf begin december een waterspreeuw langs de Vliet in Leiden en Voorschoten.
Meestal was de vogel te zien ter hoogte van Polderpark Cronesteyn, maar hij vloog soms een eind weg.
De waterspreeuw zocht naar insecten tussen de basaltkeien en in het water dat daartegenaan klotst.
Zijn geliefde territoria zijn snelstromende beekjes met een rotsachtige bodem.
Hij duikt dan het water in en zoekt al zwemmend en lopend naar allerlei soorten waterinsecten.

In 2010 heb ik in de AWD een (nog niet eerder gepubliceerd) filmpje van een vissende waterspreeuw gemaakt.

Waterspreeuwen zijn geen familie van de spreeuwen. Het is een aparte familie zangvogels.
Hij lijkt ook meer op een merel dan op een spreeuw. Duitsers noemen hem dan ook ‘watermerel’.
Er zijn dertien ondersoorten. In Europa komen voornamelijk twee ondersoorten voor:
de zwartbuikwaterspreeuw in Noord-Europa en de bruinbuikwaterspreeuw in Midden-Europa (incl. België).
In NL broeden ze niet/zelden, maar ’s winters zijn hier soms zwartbuiken uit Scandinavië te zien.

Grotegelekwikstaart261221B

Grotegelekwikstaart261221D
* Grote gele kwikstaart, Motacilla cinerea, Grey Wagtail, Bergeronnette des ruisseaux, Gebirgsstelze *
Elk jaar lijkt het aantal overwinterende vogelsoorten in mijn gebied, westelijke Groene Hart, af te nemen.
Kleine zwanen, zaagbekken, kepen, pestvogels, enz. enz. Verklaring is wellicht dat ze door de hogere temperaturen
minder zuidelijk afzakken en noordelijker blijven hangen omdat daar voldoende voedsel te vinden is.
Ook grote gele kwikstaarten zie ik minder. Deze vogel enkele weken geleden in de Zuidbuurt/Zoeterwoude.
Altijd lastig te bepalen of het een eerste-wintervogel is (waarschijnlijk) of een adult vrouwtje.
Bij veel vogelsoorten lijken volwassen vrouwtjes en jonge vogels ’s winters sterk op elkaar.
Waarom ik aan een een jonge vogel denk? Door het ‘gewassen’ geel op de borst, hebben vrouwtjes niet.

Houtduif261221
* Houtduif, Columba palumbus, Common Wood Pigeon, Pigeon ramier, Ringeltaube *
Voedsel is voor vogels belangrijk, maar water misschien nog wel meer! Houtduif in De Wilck.

Kleine_Grotezilverreiger070122
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Een kleine en een grote zilverreiger gezamenlijk aan het vissen in Zevenhuizen, vrijdag.

 
* Desktopfoto purperkoet *
Van de zeldzame purperkoet heb ik een achtergrondfoto voor uw computerscherm gemaakt. KLIK HIER

 
* Jaar van de Merel – merels tellen *

Merel261221
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Tijdens de vorst eind december probeerde ik de waterbakjes in de tuin open te houden.
Soms lukte dat niet op tijd, maar onze tuinmerel wist toch nog wat druppels te vinden.

Sovon (Vogelonderzoek Nederland) en Vogelbescherming organiseren dit jaar (2022),
in het Jaar van de Merel, een onderzoek naar merels in onze woonomgeving.
U kunt (graag!) meedoen: elke week een telling van de tuinmerels doorgeven en wat ze eten. KLIK HIER!

 
***
Recensie
Wintervlucht
Het seizoen van de gans
Stephen Rutt, Terra 2021, ISBN 978 90 8989 887 6, € 19,99
Een boek over ganzen in Groot-Brittannië. Als een roman geschreven. Met veel ganzenweetjes.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
* Dieren Wijsheid uit Noord, Zuid, Oost, West *

DierenWijsheid

De Quest For Wisdom Foundation is in 2016 opgericht met als doel om op allerlei manieren de levenskunst
van diverse culturen aan elkaar over te dragen en daarmee een samenleving van openheid, betrokkenheid
en culturele diversiteit te stimuleren. De QFWF is een stichting zonder winstoogmerk.

Onderdeel van de vele activiteiten is het programma Animal Wisdom. Dierenverhalen uit diverse culturen worden verzameld
als educatief materiaal voor jong en oud. Het eerste e-book is zojuist verschenen:
Dieren Wijsheid uit Noord, Zuid, Oost, West, met twintig dierenverhalen uit vier culturen.
Het e-book is uitgebracht in het Nederlands en Engels, verkrijgbaar als full colour pdf-bestand.
Tot 1 april € 9,50, QFWF-vrienden € 7,50. KLIK HIER voor (bestel)informatie.

 
* Prijsvraag: win een eerstedagenvelop over de natuur bij Fort Ellewoutsdijk *

Eerstedagenvelop_Ellewoutsdijk_kl

Op 3 januari is voor het vijfde jaar een nieuwe serie postzegels gelanceerd over natuurgebieden.
Ditmaal gaat het over de natuur bij Fort Ellewoutsdijk in Zeeland, een oude verdedigingslinie.
Het zijn tien zegels, uitgegeven door NLPost. Een deel van de opbrengst gaat naar Natuurmonumenten.
Voor deze serie heeft de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop ontworpen.

De NVPH stelt voor lezers van Vogeldagboek vijf setjes eerstedagenveloppen beschikbaar.
Op twee enveloppen zijn de tien postzegels geplakt en ze zijn afgestempeld op de dag van uitgifte: 3 januari.
Ook u kunt in het bezit komen van zo’n leuke set! U hoeft alleen het juiste antwoord te geven op de vraag:
Wat is de Zeeuwse naam voor Ellewoutsdijk? Meedoen? KLIK HIER voor het wedstrijdformulier.