211210 Rosse franjepoot

Rossefranjepoot091221H
* Rosse franjepoot, Phalaropus fulicarius, Red Phalarope, Phalarope à bec large, Thorshühnchen *
De pas aangelegde waterberging in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer blijft verrassen.
Pioniersgebieden blijken erg aantrekkelijk voor (zeldzame) vogels, nu zit er een rosse franjepoot.
De laatste tijd zijn gemeld strandleeuwerik, sneeuwgors, ijseend, zwarte ibis, lachstern enz.
Franjepoten zijn prachtig gekleurde vogels in arctische gebieden, ‘s winters zijn ze grijs.

Rossefranjepoot091221K

Rossefranjepoot091221I

Rossefranjepoot091221E

In de dierenwereld berust de broedzorg en de ouderzorg voornamelijk bij de vrouwtjes.
Franjepoten zorgen voor een uitzondering. Dat geldt voor alle drie soorten franjepoten:
de rosse en de grauwe, die hier ‘s winters soms te zien zijn, en de grote franjepoot (Amerika).
De vrouwtjes hebben een mooier en feller verenkleed dan de mannetjes, die op het nest zitten
en dus baat hebben bij een ‘gedekt’ verenpak (zoals ‘normaal’ broedende vrouwtjes hebben).
En zoals het bij dit rollenspel hoort: de vrouwtjes vechten (in groepjes) om de mannetjes!

Rosse en grauwe franjepoten broeden in hoge noordelijke, arctische, gebieden in Eurazië en Amerika.
Grauwe franjepoten overwinteren in de Arabische Zee, rosse voor de Afrikaanse kust.
Op hun trektocht over Europa zijn rosse franjepoten zeldzame dwaalgasten, grauwe zijn nog zeldzamer.
Ze zijn erg tam. Ze zoeken ‘driftig’ naar waterdiertjes en draaien daarbij soms korte, snelle rondjes.
Een filmpje van ca. een minuut van de rosse franjepoot in Zoetermeer is HIER te vinden.

Rossefranjepoot_Fuut091221
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
* Rosse franjepoot, Phalaropus fulicarius, Red Phalarope, Phalarope à bec large, Thorshühnchen *
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
De rosse franjepoot was erg vliegerig, van het ene ondiepe gedeelte van de polder naar het andere.
Toen de vogel in het territorium van een fuut kwam, werd hij telkens opgejaagd.

Rossefranjepoten_PeterSoer
Parende rosse franjepoten op 12 juni 2015 in Barrow, Alaska. Foto ©Peter Soer.
* Rosse franjepoot, Phalaropus fulicarius, Red Phalarope, Phalarope à bec large, Thorshühnchen *
Onvergelijkbaar veel mooier zijn franjepoten in zomerkleed ten opzichte van hun grijze winterkleed.
Op deze foto van een parend stel is duidelijk te zien dat het vrouwtje mooiere kleuren heeft dan het mannetje.

Baardmannetjes061221_gr
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Oplossing: Vijf baardmannetjes op de foto. Twee makkelijk te zien, twee lastig en een erg moeilijk.