211203 Eenden

Slobeend031221C

Slobeend031221
* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
De slobeend is een uitgesproken specialist: met zijn spatelvormige snavel filtert hij water
en vangt met zijn lange lamellen plantaardig en dierlijk voedsel op. Paartje vanmorgen in De Wilck.
Het aantal broedende ‘lepelbekeenden’ is sinds de jaren zestig met 25% tot 50% afgenomen.
Door het intensieve grondgebruik zijn de mogelijkheden om broedplaatsen te vinden afgenomen.

In de dik twintig jaar dat ik Vogeldagboek samenstel, is het maar zelden gebeurd
dat ik zo’n lange periode als nu geen/weinig vogelfoto’s heb kunnen maken.
Grauw weer, nat, veel wind, ook de vogels houden zich gedeisd. En ik ben ook niet zo jong meer
dat ik onder dergelijke omstandigheden op de fiets stap (snel dode vingers en tenen)
of ga wandelen. Bovendien zijn er nog maar weinig wintergasten gearriveerd.
Kortom, dit is pas het eerste Vogeldagboek na de zeearend van vorige week dinsdag!
Dit ter geruststelling van lezers die zich afvroegen of ik ziek was. Gelukkig niet.

Brilduiker021221

Brilduiker021221A
* Brilduiker, Bucephala clangula, Goldeneye, Garrot à œil d’or, Schellente *
De betekenis van de wetenschappelijke naam is spectaculair: klingelende vogel met koeienkop.
Als hij vliegt zorgt de vleugelslag voor een klingelend geluid. Als het mannetje opgewonden is,
wordt de kop dik en driehoekig, als een koeienkop. Vrouwtje bovenaan, Starrevaart gisteren.

Smient031221
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
‘Fluiteenden’ overwinteren met ca. negenhonderdduizend in ons land. Mannetje vanmorgen in De Wilck.

Krakeend221121
* Krakeend, Mareca strepera, Gadwall, Canard chipeau, Schnatterente *
In tegenstelling tot veel andere diersoorten gaat het met de krakeend in West-Europa goed.
Voor de oorlog was hij erg zeldzaam, nu zijn er al een kleine dertigduizend broedparen.
Krakeenden zijn nauw verwant aan wilde eenden. Mannetje in zacht zonlicht onlangs in Zevenhuizen.

Kieviten021221
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
‘s Winters verblijven er bij ons zo’n driehonderdduizend kieviten. Als het sneeuwt en/of vriest
trekken ze weg naar warmere gebieden. Deze foto donderdag gemaakt op de Starrevaart.

Turksetortel301121
* Turkse tortel, Streptopelia decaocto, Collared Dove, Tourterelle turque, Türkentaube *
Over de zaadautomaat in onze tuin hangt een beschermkorf, anders vreten grote vogels alles op.
De Turkse tortels pikken op de grond de zaadjes op die de huismussen rondslingeren.
Maar deze tortel is er na lang oefenen in geslaagd om aan de kooi te blijven hangen.
Wat voor spreeuwen en kauwen geen enkel probleem is, is voor deze duif een hele prestatie!

Merel301121
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Ik heb het gevoel dat ik meer merels zie dan de afgelopen jaren. Deze nam een bad in onze tuin.

Haas031221
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Morgen trekken op veel plaatsen jagers de weilanden en de akkers in om de hazenstand te decimeren.
Althans, ik heb diverse geluiden opgevangen dat de jacht op hazen morgen serieus gaat beginnen.
Terwijl de Tweede Kamer in februari een motie had aangenomen om de plezierjacht op hazen en konijnen te verbieden.
Minister Schouten heeft de wil van onze volksvertegenwoordiging met een smoes aan haar laars gelapt.
Is dit een voorteken van de nieuwe politieke cultuur? En of deze haas de kerst haalt? Zoeterwoude vanmorgen.