211123 Zeearend in De Wilck

Zeearend231121

Zeearend231121B
* Zeearend, Haliaeetus albicilla, White-tailed Eagle, Pygargue à queue blanche, Seeadler *
Grote verrassing in de namiddag: een zeearend in De Wilck. Een juveniele vogel, eerste of tweede kalenderjaar?

Ik had Vogeldagboek van vandaag afgerond en besloot voor verzending nog even naar De Wilck te gaan.
Het was er onrustig, de vele duizenden kieviten, goudplevieren, smienten en andere vogels vlogen rond.
Geen wonder: er was een slechtvalk aan het jagen en dat levert altijd heel wat rumoer op.

Heel diep in het Benthuizense deelvan De Wilck zag ik rond 4 uur laag een grote vogel vliegen.
Zo groot dat het welhaast een zeearend moest zijn. En toen hij ophoog kwam: inderdaad, een vliegende deur!
Toen werd het pas echt paniek in De Wilck en werden de laatste zonnestralen welhaast verduisterd door vleugels.
Een half uur bleef de arend wat rondhangen, vliegen en zitten om rond half 5 oostwaarts te vertrekken.

Groenespecht191121
* Groene specht, Picus viridis, European Green Woodpecker, Pic vert, Grünspecht *
Spechten zijn prachtige vogels, kijk maar eens naar dit vrouwtje groene specht in Zoetermeer.

Waterpieper191121A
* Waterpieper, Anthus spinoletta, Water Pipit, Pipit spioncelle, Bergpieper *
In de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer vliegen diverse waterpiepers rond.
Het zijn schuwe vogeltjes die onopvallend op drassige plekken foerageren. Vrijdag.

’s Winters dalen waterpiepers af uit de Alpen en hooggebergten in Zuid-Europa naar lagere streken.
In natte gebieden zijn ze dan bij ons, verspreid over het land, met enkele duizenden aanwezig.
Het zijn echt vogeltjes die graag met hun poten in het water staan en daar hun voedsel zoeken.
Graspiepers, oeverpiepers en waterpiepers lijken op elkaar. Toch zijn er duidelijke verschillen.

De algemeen voorkomende graspiepers hebben een duidelijke streping op rug, borst en buik
en hun poten zijn heel licht, oranjachtig. Ze hebben een vage oogstreep en een ringetje om het oog.
De donkerder gekleurde oeverpiepers komen nagenoeg uitsluitend op (basalt)weringen langs de kust voor.
De lichtere waterpiepers hebben weinig rugstreping, een opvallend witte keel en lichte oogstreep.
Boompiepers, zomergasten, lijken sterk op graspiepers maar hebben o.a. fijnere strepen op de flanken.

Oeverpieper200115_2021
Graspieper180920
* Oeverpieper, Anthus petrosus, Eurasian Rock Pipit, Pipit maritime, Strandpieper *
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
Archieffoto’s van de ‘donkere’ oeverpieper (boven) en de ‘lichte’ graspieper.

Kokmeeuw_EYK9_211121A
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Mannetje kokmeeuw zondag op de Zoetermeerse Plas. De vogel was daar in 2018 als jong geringd.

Nijlgans211121
* Nijlgans, Alopochen aegyptiaca, Egyptian Goose, Ouette d’Égypte, Nilgans *
Vlak bij de meeuw was een nijlgans aan het alarmeren.

Roodborst221121
* Roodborst, Erithacus rubecula, Robin, Rouge-gorge familier, Rotkehlchen *
Gloedvolle kleuren gisteren. De zon scheen volop, er was weinig wind.
Op zoek geweest naar baardmannetjes. Die vond ik niet, wel dit roodborstje.

Baardman020621A
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
In mijn archief vond ik nog wel een ongepubliceerd baardmannetje: juni 2021.

 
***
Recensies

Vogels
De veranderende kijk op vogels in de kunst
Roger J. Lederer, Uitgeverij Noordboek HL Books 2021, ISBN 978 90 5615 807 1, € 39,90
Een prachtig boek met vele fraaie afbeeldingen van kunstenaars/vogelliefhebbers door de eeuwen heen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.
 

Zakgids
Roofvogels en uilen van Europa
Lars Gejl, Noordboek Natuur 2021, ISBN 978 90 5615 783 8, € 17,90
Een echte (binnen)zakgids om roofvogels in het veld te determineren. Met duidelijke aanwijzingen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.