De bonte verzameling beestjes in je tuin

De_bonte_verzameling_beestjes

Auteur
François Lasserre

Illustraties
Marion Vandenbroucke

Vertaling
Renate Hagenouw

Uitgave
Terra 2021
216 pagina’s, 20 x 27 cm
ISBN 978 90 8989 879 1
€ 29,99

Oorspronkelijke titel
Inventaire des petites bêtes des jardins

De bonte verzameling beestjes in je tuin

Vertaalde natuurboeken hebben vaak het manco dat de dieren die beschreven worden niet in Nederland voorkomen of hier zeer zeldzaam zijn. Dat is bij deze uitgave niet het geval. Het oorspronkelijk Franse boek gaat over een honderdtal kleine diertjes die je ook bij ons in de tuin kan tegenkomen.

De tuin is de rode draad in het verhaal. De schrijver wijst er steeds op dat een beetje rommelige tuin, waar niet te veel geschoffeld en gesnoeid wordt, ook voor kleine diertjes heel aantrekkelijk is. Ze vinden in een niet-aangeharkte tuin voedsel, veiligheid en mogelijkheden om zich voort te planten. In het voorwoord plaatst de auteur insecten en andere kleine beestjes in het grote geheel van de biomassa, de totale hoeveelheid levend materiaal op aarde. Dan blijkt dat de grote soorten samen maar een paar procent uitmaken van die massa. De rest is voor de kleine organismen.

Onze interesse voor de kleine soorten wordt gewekt door de beschrijving en de prachtige tekeningen van Marion Vandenbroucke. Het boek is echter niet als ‘kleine diertjesgids’ te gebruiken. De soorten zijn goed herkenbaar in beeld gebracht, maar dan alleen de volwassen mannetjes en vaak van bovenaf.

Bij de citroenvlinder bijvoorbeeld zie je geen vrouwtje dat toch duidelijk anders is dan het mannetje. Ook vind je geen afbeeldingen van rupsen en larven. Het zou bovendien handig zijn als bij de tekening aangegeven werd welk formaat het afgebeelde dier heeft. Onderaan elke tekening staan pictogrammen en tekst over ‘wat eten ze?’ en ‘wie eet hen?’.

In de tekst worden vaktermen uitgelegd. De bleke kakkerlak maakt een oötheek, een pakketje waarin ze haar eieren verstopt. Als het laatste eitje gelegd is, legt ze dat pakketje ergens op een mooi plekje waar de jongen ter wereld komen. De kleuring van de sint-jansvlinder heet aposomatisch en dat wil zeggen dat de rode vlekken op de vleugels een afschrikwekkende werking heeft op vijanden.

Als je zo rondscharrelt in je tuin is dit boek goed te gebruiken om meer te weten te komen over de kleine diertjes die je aantreft.

Ko Katsman, 12 november 2021