211112 Kieken en reigers

Blauwekiekendief111121B

Blauwekiekendief111121
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Een jong mannetje blauwe kiekendief in de Nieuwe Driemanspolder. Waarom een jong mannetje? Ik vroeg het kenner Lieuwe Dijksen.
“Volwassen vrouwen en jonge mannetjes zijn het lastigst uit elkaar te houden. De iris van deze vogel lijkt erg licht
(is op deze foto’s niet goed te zien, op andere wel, AdG) en dat pleit voor een jonge man. In de eerste winter kleurt die
van grijsblauw naar geel bij mannen. Bij volwassen vrouwen moet hij natuurlijk al geel zijn. Bij jonge vrouwen bruin.
Soms duurt het wel twee jaar voor vrouwen een echte gele iris hebben. Jonge mannen krijgen in deze tijd langzaamaan een gele iris.
Ook aan het ruipatroon te zien is dit een jong mannetje, o.a. een lichtere veer in de armpennen van de rechtervleugel.
Bij volwassen vrouwen lopen de witte banen door tot het lichaam, bij jongen zijn de binnenste handpennen grauw.
Alleen de iriskleur als leeftijds- en/of geslachtskenmerk gebruiken is riskant, maar behulpzaam met andere kenmerken.”

Jagende roofvogels en (veld)uilen behoren tot de favoriete dieren om te fotograferen.
Afgelopen winterseizoen zijn twee, soms drie, blauwe kiekendieven in de Nieuwe Driemanspolder
(dit waterbergingsgebied ligt voor de helft in Zoetermeer en in Leidschendam-Voorburg)
door honderden vogelaars op hun fotokaartjes gezet. Ze maakten daar hun jachtvluchten
en meestal kwam er wel eentje voor je lens na een uurtje wachten, of bij pech twee uur, of langer.

Bijna uitgestorven in ons land zijn de blauwe kiekendieven. Wereldwijd gaat het ook minder goed.
Het zijn vooral overwinteraars uit noordelijke delen van Europa die we hier zien.
Sinds maandag vliegt er weer een blauwe kiek door de uitgestrekte N3MP (met veel muizen).
Woensdag zag ik hem ook, gisteren heb ik hem op afstand kunnen fotograferen.

Grotezil;verreiger111121
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Reigersoorten hebben verschillende tactieken om aan hun kostje te komen.
Blauwe reigers staan vaak langdurig te wachten bij een prooi die ze hebben gelokaliseerd,
maar dan hebben ze meestal ook meteen een stevige hap: flinke vis, muis, mol, enz.
Zilverreigers eten vrijwel uitsluitend vis. Grote zilverreigers lopen langs de waterkant,
trillen met hun tenen en pakken veel kleine vissen en andere waterdiertjes.
Kleine zilverreigers rennen vaak door het water achter kleine visjes aan.
Deze grote zilverreiger gisteren in Zoeterwoude ving voor de verandering een grote baars!

Blauwe_Grotezilverreiger121121
* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Deze grote zilverreiger en blauwe reigers hadden vanmorgen ruzie op de Zevenhuizerplas.
Die Blauwe Japen kunnen dan ijselijke kreten slaken! Even later foerageerden ze in elkaars buurt.
Toen de grote zilverreiger hooghartig voorbij stapte, kon de blauwe reiger zijn afkeer niet onderdrukken…
(Ik weet dat niet iedereen antropomorfisme leuk vindt: menselijke eigenschappen projecteren op dieren.)

Goudplevieren101121A
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
In De Wilck in Benthuizen zie ik op het ogenblik vrijwel dagelijks duizenden goudplevieren.
Als er een roofvogel langskomt vluchten ze soms naar het oosten of naar andere polders.
Ze cirkelen dan heel hoog, altijd bóven de eveneens aanwezige duizenden kieviten.
Als het gevaar geweken is, duiken ze massaal weer naar de weilanden waar ze eten en vooral rusten.
Ze foerageren vaak ‘s nachts. Op de foto van woensdag een handvol van de vele goudplevieren.

Wintertaling021121
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *
Ook mannetjes wintertaling beginnen al hun zomerkleed aan te trekken. De Wilck, vorige week.

Watersnippen101121B
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Waarschijnlijk omdat ze qua gedrag en schutkleuren lijken op mijn lievelingsvogel, de roerdomp,
heb ik ook een groot zwak voor watersnippen. Twee snipjes woensdag langs de slootkant in De Wilck.

Cettiszanger121121

Cettiszanger121121A
* Cetti’s zanger, Cettia cetti, Cetti’s Warbler, Bouscarle de Cetti, Seidensänger *
Ze zijn opvallend onopvallend, Cetti’s zangers. Als uit de schaduw van de waterkant een geluidsexplosie klinkt,
herken je de Cetti’s zanger onmiddellijk, maar zien? Zelden. In enkele decennia hebben deze moerasvogels
vrijwel heel nat Nederland veroverd. Deze kroop vanmorgen in Zevenhuizen even omhoog in een struik, een gelukje.

Kroontjesknotszwam111121
* Kroontjesknotszwam, Artomyces pyxidatus, Crown Coral, Clavaire à pyxides, Verzweigte Becherkoralle *Kroontjesknotszwam
In 2007 fotografeerde ik kroontjesknotszwammen in het Zoetermeerse Buytenpark.
Het was één van de eerste waarnemingen van deze kandelaarachtige zwammen in ons land.
Daarna volgde een snelle verspreiding en wordt de zwam nu niet meer als zeer zeldzaam betiteld.
Kroontjesknotszwammen lijken op koraalzwammen, maar ze behoren tot de oorlepelzwamfamilie.
Karakteristiek is de kroonachtige vorm van de toppen van de (bleekgele) takken.
Dit eenzame plukje kroontjesknotszwammen zag ik gisteren in het Westerpark, Zoetermeer.

 
***
Recensie

De bonte verzameling beestjes in je tuin
François Lasserre, Terra 2021, ISBN 978 90 8989 879 1, € 29,99
Honderd kleine diertjes die je in onze tuinen kunt aantreffen. Met afbeeldingen van volwassen mannetjes.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.