210908 Juv kwak

Kwak080921O

Kwak080921Q

Kwak080921T
* Kwak, Nycticorax nycticorax, Black-crowned Night Heron, Bihoreau gris, Nachtreiher *
Juveniele kwak vanmorgen op de Benthuizerplas in Zoetermeer. Leuke verrassing.
Zou de vogel op de onderste foto ‘geschrokken’ zijn van het insect onder zijn kin?

Vanmorgen fietstochtje langs de Zoetermeerse plassen. Er zijn nog steeds (jonge) rietaapjes aanwezig
en ik hoopte er een glimp van op te vangen. In de verte op de Benthuizerplas zag ik een bruine vogel staan.
Bingo, dacht ik. Maar het was een juveniele kwak, in dit gebied nog uitzonderlijker dan een zeldzaam woudaapje!

De vogel stond een paar uur lang tussen de begroeiing te poetsen en te slapen. Waar hij vandaan komt?
Bekend is dat in en rond dierenparken als Avifauna en Blijdorp verwilderde kwakken broeden.
Wellicht is deze vogel afkomstig uit zo’n broedgeval. Zoetjesaan kan je niet meer praten van ‘verwilderd’,
want kwakken komen steeds vaker voor. Net als voor rietaapjes vormt Nederland voor kwakken de noordgrens.
Wie weet of ‘nachtraven’ uit zuidelijker landen zich intussen vermengd hebben met onze dierentuinkwakken.

Oeverloper080921
* Oeverloper, Actitis hypoleucos, Common Sandpiper, Chevalier guignette, Flussuferläufer *
Ook op de Benthuizerplas scharrelde vanmorgen een oeverlopertje, een talrijke doortrekker.

Bontbekplevier070921A
* Bontbekplevier, Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover, Pluvier grand-gravelot, Sandregenpfeifer *
Een jonge bontbekplevier gisteren in de plasdrasgebieden van de Eendragtspolder, Zevenhuizen.

Zwarteruiter070921
* Zwarte ruiter, Tringa erythropus, Spotted Redshank, Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer *
Zwarte ruiters in zomerkleed zijn roetzwart. Dit is een jonge vogel, ook in Zevenhuizen.

Havik060921
* Havik, Accipiter gentilis, Northern Goshawk, Autour des palombes, Habicht *
Boven het Zoetermeerse Buytenpark cirkelde maandag een havik. Jonge vogel: lengtestrepen op borst en buik.

Jacobskruiskruid060921
* Jacobskruiskruid, Jacobaea vulgaris, Ragwort, Séneçon de Jacob, Jakobs-Greiskraut *

LTO (Noord) roept met overtrokken teksten op om jacobskruiskruid te bestrijden, onze oer-Hollandse, heel nuttige plant.
“Het giftige jacobskruiskruid rukt op in Nederland. De geelkleurige plant kan dodelijk zijn voor paarden, koeien en varkens
als zij het naar binnen krijgen. Daarmee functioneren de op het oog mooie bloemen als vervelende sluipmoordenaars.”

Grote woorden, weinig zelfkritiek. Lees daarom het objectievere artikel: Jakobskruiskruid krijgt onterecht de schuld.
“Jakobskruiskruid hoort thuis in Nederland, net als de dieren die ervan afhankelijk zijn. Bij een juist beheer
is het niet schadelijk voor vee of mens. Met een beetje oplettendheid valt er gemakkelijk te leven met deze soort.”

Gewonevliegendoder040921
* Gewone vliegendoder, Mellinus arvensis, Field Digger Wasp, Melline des champs, Kotwespe *
Net als vorig jaar graven gewone vliegendoders in onze voortuin holletjes voor hun voortplanting.
Ze dumpen daar hun prooien en leggen er hun eitjes in. De wespjes hebben bij uitkomst meteen te eten!
Op de foto een gewone vliegendoder, uit de familie van de graafwespen, met een prooi.

Gekraagdeaardster020921A
* Gekraagde aardster, Geastrum triplex, Collared Earthstar, Géastre à trois enveloppes, Halskrausen-Erdstern *
Onze dochter Jacqueline, die in andere werelddelen woont, was na twee jaar eindelijk weer eens ‘thuis’. Corona…
Vorige week waren we met ons gezinnetje een paar dagen op de Veluwe. Actief, passief, lekker gegeten, heerlijk.
Zoon Frank maakte met zijn iPhone deze foto van een gekraagde aardster. Er stonden al best veel zwammen in de bossen.

 
* Tips voor Vogeldagboek *

Zo nu en dan komen er vragen binnen van lezers over de (on)zichtbaarheid van foto’s,
over niet-ontvangen Vogeldagboeken en over ongevraagde uitschrijvingen. Hier de oplossingen.

1. Lezers hebben in juli een bericht ontvangen dat ze waren uitgeschreven. Die e-mail klopte niet.
Iedereen die op het ogenblik Vogeldagboek ontvangt, staat ingeschreven en hoeft zich niet opnieuw aan te melden.

2. Soms ‘verdwijnen’ Vogeldagboeken niet in Postvak IN maar in een andere map, zoals in de map ‘Ongewenst’.
Elk e-mailprogramma heeft een zoekfunctie. Tik in ‘Vogeldagboek’ en dan vindt u de locatie van de Vogeldagboeken.
Open het laatste Vogeldagboek en zet het bij ‘veilige afzenders’. Zie hiervoor de Help-pagina van Vogeldagboek.

3. Het is overigens sterk aan te bevelen – mede om te voorkomen dat Vogeldagboek in zo’n verkeerde map terechtkomt –
om de afzender (list@mailing.vogeldagboek.nl) op te nemen in uw adresboek en/of bij ‘veilige afzenders’.
Elk e-mailprogramma heeft hiervoor zijn eigen gebruiksaanwijzing, kijk hiervoor op de Help-pagina van Vogeldagboek.

4. Het kan gebeuren dat (sommige) foto’s niet te zien zijn. Ook dat kan een instelling zijn
en ook die varieert per e-mailprogramma. Zie de Help-pagina. Het VD even opnieuw inladen kan ook helpen.

5. Blijven er vragen over, ga dan naar deze Help-pagina waarop aanwijzingen staan om u verder te helpen.