210820 Trek komt op stoom

Porseleinhoen200821A
* Porseleinhoen, Porzana porzana, Spotted Crake, Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn *
Het ontdekken van een porseleinhoen op een slikrandje is altijd een geluksmomentje.
Net als waterrallen en roerdompen zijn ze niet erg schuw maar leven ze verborgen.
Dit is een jonge vogel, wellicht op doortrek, vanmorgen op de roeibaan in Zevenhuizen.

De najaarsvogeltrek begint zo zoetjesaan op gang te komen. Watersnippen zijn er al volop,
vandaag zag ik in Zevenhuizen enkele tientallen kemphanen, een tiental witgatjes, oeverlopers,
een groep rustende lepelaars enz. Ook twee ijsvogels, roepende waterrallen en een porseleinhoen.
Het hoogte punt van de trek is overigens eind september/begin oktober.

Kemphanen200821C
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Een groepje kemphanen in het oostelijk plasdrasgebied van Zevenhuizen.
De mannetjes zijn duidelijk groter dan de vrouwtjes en de (geelbruine) jonge vogels.
Daar was vanmorgen ook nog de familie steltkluut aanwezig: ouders met zes jongen.

Witgatjes200821
* Witgat, Tringa ochropus, Green Sandpiper, Chevalier cul-blanc, Waldwasserläufer *
Twee van de ruim tien in laag water foeragerende witgatjes.

Blauwereiger200821
* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
Tussen de kemphanen liep een blauwe reiger met een kikker in zijn snavel.

Bosruiter200821
* Bosruiter, Tringa glareola, Wood Sandpiper, Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer *
Ook bosruiters zijn aan het trekken. Deze stond vlak bij het porseleinhoen.

Tureluur190821
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Deze week zag in de miezer en op grote afstand een vogel die sterk leek op een kleine geelpootruiter.
Dat zijn zeldzame dwaalgasten uit Amerika. Maar het bleek een jonge tureluur ter zijn.
Enkele dagen later zag ik in de Nieuwe Driemanspolder deze jonge tuut: onmiskenbaar!

IJsvogel200821
* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
Na de vorst in februari zijn ijsvogels in ons land zeldzaam geworden. Vandaag in Zevenhuizen.

Grotegroenesabelsprinkhaan310721
* Grote groene sabelsprinkhaan, Tettigonia viridissima, Great Green Bush-cricket, Grande sauterelle verte, Grünes Heupferd *
De grote groene sabelsprinkhanen zijn op het ogenblik behoorlijk actief. Dit is een vrouwtje: legboor.

Strooiselmot010821
* Strooiselmot, Endotricha flammealis, Rose-flounced Tabby, Flamme, Geflammter Kleinzünsler *
In de tuin van Lanka 16 in Anholt vlogen best veel strooiselmotten, een soort snuitmot, een nachtvlinder.

 
* Wolfspin op ballonvaart *

In het vorige Vogeldagboek plaatste ik een foto van een wolfspin die hoog op zijn poten staat.
Ik wist niet dat dit een speciaal gedrag van spinnen is, zoals spinnenkenner Peter van Helsdingen me schreef.
“Dat is niet zomaar een wolfspinnetje, Adri, maar een die er over denkt om te gaan ‘balloonen’.
Daarom staat hij zo hoog op de poten. Als er een zuchtje wind komt of opwaartse thermiek
laat hij los en zweeft weg naar een ongewisse toekomst. Je hebt hem wel mooi betrapt.”

In Basisgids Spinnen las ik dat (jonge) spinnen grote afstanden afleggen om nieuwe gebieden te koloniseren.
Ze klimmen naar een hoog punt, gaan op hun tenen staan met de kop in de wind, produceren spinseldraden
en zodra de wind daar vat op krijgt, zweven ze weg. Wolfspinnen staan bekend als actieve luchtreizigers.