210817 Ringsnavelhuismus

Huismussen150821B

Huismussen150821
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
In het weekend zat ik in de tuin naar badderende huismussen te kijken toen me wat opviel:
vier van de mannetjes hadden een gele ring rond de basis van hun zwarte snavel.
Zou ik een nieuwe vogelsoort in Nederland ontdekt hebben? Dat zou wereldnieuws zijn!
Maar ik wist wel beter: de adulte huismussen zijn begonnen aan de rui van zomer- naar winterkleed.
Daarbij wordt hun zwarte snavel geleidelijk aan vervangen door een gele. Dit is het begin.
Op de onderste foto twee jonge huismussen in bad. Ook zij krijgen elk jaar een nieuw verenkleed.

Steltkluten170821A
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
De vier jonge steltkluten in Zevenhuizen zijn vliegvlug en fladderen al aardig rond.
Ze hebben de zo gevaarlijke fase tussen ei en zelfstandigheid weten te overleven.
De ouders waren zeer waakzaam en vielen alle dieren aan die maar enigszins in de buurt kwamen.
Zelfs nu de vier kunnen vliegen, houdt nog één ouder de jongen in de gaten. Vanmorgen.

Roerdomp170821A
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Ook in Zevenhuizen vandaag een roerdomp die tussen waterweegbree en riet aan het jagen was. Wat een poten!

Goudplevier160821
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
De eerste groepen goudplevieren zijn op trek naar hun zuidelijke overwinteringsgebieden en maken hier tussenstops.
Het grootste deel van de plevieren is nog (deels) in zomerkleed, zoals de vogel op de voorgrond.
Het pleviertje op de achtergrond heeft zijn mooie veren al geruid. Zoeterwoude gisteren.

Visdiefjes_Kievit130821
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Bedelende visdiefjes zien een kievit kennelijk aan als een ouder met voedsel. Benthuizerplas.

Ooievaars150821
* Ooievaar, Ciconia ciconia, White Stork, Cigogne blanche, Weißstorch *
Ooievaars hebben hun ouderlijke taken verricht en nemen het er nu van. Geerpolder Zoeterwoude.

Groeneschildwants240721
* Groene schildwants, Palomena prasina, Green Shield Bug, Punaise verte, Grüne Stinkwanze *
Hoog op de poten staat deze nimf van de groene schildwants. In Anholt.

Wolfspin030821
* Wolfspin spec, Lycosa spec, a wolf spider, Araignée-loup, Wolfspinne unbest *
Dit wolfspinnetje ook eens met poten en al gefotografeerd, op boerenwormkruid, Bentwoud.

Sprinkhaan120821
* Sprinkhaan, grasshopper, sauterelle, Grashüpfer *
Van libellen is het algemeen bekend dat de larven diverse malen vervellen
voordat de volwassen diertjes kunnen ‘uitsluipen’. Dat geldt ook voor sprinkhanen,
afhankelijk van de soort wel zes tot tienmaal. Dit velletje hing in de Meijendel.

 
***
Recensie
Basisboek Veldbiologie
Zelf de natuur in

Sander S. Turnhout, KNNV Uitgeverij 2021, ISBN 978 90 5011 761 6, € 27,95
Een aantrekkelijk (veel foto’s) gepresenteerd boek met veel info over allerlei soorten planten en dieren.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.