210809 Warme vogels

Steltkluten090821

* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
Ons klimaat warmt op, met dramatische gevolgen, zo signaleerde het VN-Klimaatpanel vandaag (opnieuw).
De stijgende temperatuur heeft ook een ingrijpend effect op onze planten- en dierenwereld.
Zelfs dicht bij huis vallen de zuidelijke (vogel)soorten op die je voorheen hooguit als dwaalgast zag.
Broedende bijeneters, terugkerende hoppen, toenemende aantallen ’tropische’ reigers, enz. En ook steltkluten.
Prachtige vogels op hoge, rode poten, met een sierlijk lijfje en een olijk kopje.
Dit jaar hebben ze op veel plaatsen gebroed. Vanmorgen vier foeragerende adulte vogels in Zoetermeer.

Steltkluut090821

Steltkluut090821A

Kleinezilverreiger090821

Kleinezilverreiger090821A
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
Eveneens in de Nieuwe Driemanspolder een kleine zilverreiger. Ook ‘nieuwkomers’: een kwart eeuw in ons land.

Grotezilverreiger090821
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Grote zilverreigers zijn deze eeuw in ons land als broedvogel toegenomen tot enkele honderden broedparen.
Duizenden, van elders in Europa, overwinteren bij ons. In de Hollandse polders vinden ze voldoende voedsel.
’s Winters is hun snavel helemaal geel. Deze heeft nog een stukje zwarte zomersnavel. De Wilck vanmiddag.

Bruinekiekendief060821A
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe*

Enkele lezers plaatsten vraagtekensbij mijn determinatie ‘juveniele bruine kiekendief’ in het vorige VD.
Is dit geen volwassen vrouwtje met die lichte koptekening en lichtgele vlekken op onder- en ondervleugel?
Begrijpelijke vragen, en altijd blijven stellen! Maar de verschillen tussen adult en juveniel zijn goed vast te stellen.

Belangrijk bij herkenning van roofvogels in de nazomer is dat jonge vogels nog niet aan het ruien zijn.
Dus als je een roofvogel ziet met een geheel gaaf verenkleed, is dat (vrijwel) altijd een eerste jaarvogel.
Sommige vogelsoorten (eenden, ganzen) ruien hun oude veren in één keer. Ze kunnen dan tijdelijk niet vliegen.

Voor roofvogels zou dat dodelijk zijn: ze ruien doorlopend slechts enkele veren, niet tijdens trek en (soms) broedtijd.
Jonge juvenielen hebben een eigele kop (sommigen noemen dat abrikooskleur) en zijn verder donkerbruin.
Onder invloed van het zomerse licht worden die gele tinten al snel lichter en omvangrijker, zoals op de foto.

In zijn prachtigeHandboek determineren van vliegbeelden Roofvogels (uitverkocht) zegt Dick Forsman
dat juvenielen in tegenstelling tot vrouwtjes geen gele tekening hebben op borst of voorvleugel, maar sommige wel!
Jonge vogels hebben verder een opvallende lijn van roestkleurige toppen op de bovendekveren. Ook goed op de foto te zien.
Daarom is dit een juveniele vogel. Maar toegegeven: een juiste determinatie vind ik ook vaak erg lastig.

Cixius020821
* Glasvleugelcicade, Cixius cf. nervosus, Gemeine Glasflügelzikade *
In ons land komen ongeveer tien glasvleugelcicaden voor. Ze zijn moeilijk te determineren
omdat ze qua vleugeltekening behoorlijk variabel zijn en dan al snel overlap hebben met andere soorten.
Zoals bij veel soorten kan alleen onderzoek van de genitaliën uitsluitsel geven. Maar ik vang geen insecten!
Officieel is deze cicade niet te determineren, maar waarschijnlijk is het Cixius nervosus. Tuin Lanka 16.

Ringpootroofvlieg020821
* Ringpootroofvlieg, Tolmerus cingulatus, Brown Heath Robberfly *
Er bestaan duizenden soorten roofvliegen. Met hun sterke zuigsnuit spuiten ze gifstoffen in hun prooien
die daardoor verlammen. Hun ingewanden verteren en die vloeibare inhoud zuigt de roofvlieg op. Ook in de tuin.

Bredewespenorchis050821B
* Brede wespenorchis, Epipactis helleborine, Broad-leaved Helleborine,
Epipactis à larges feuilles, Breitblättrige Stendelwurz *
Langs bosranden kun je op het ogenblik bloeiende brede wespenorchissen zien. Zoals deze in het Bentwoud.