210806 Boerenwormkruid

Bruinekiekendief060821
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Het aantal (broedende) bruine kiekendieven in mijn omgeving neemt geleidelijk aan af. Oorzaken?
Vul maar in: bebouwing en/of recreatieve druk op geschikte broedlocaties. Zelfs ecologen denken soms
dat je met een 'zorgvuldige' (door de politiek gewenste) herinrichting van terreinen het tij kunt keren.
Gevoelige vogels als kieken hebben echter eigensoortige gebieden nodig. En die worden steeds ingeperkt.
Dit is één van de weinige jonge bruine kiekendieven die ik in mijn omgeving heb gezien. Zevenhuizen vandaag.

Steenuil050821
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
Hier en daar zitten steenuilen te zonnen. Jonkies zijn te herkennen aan een ‘vaag’ verenkleed,
vooral op de kop, niet met opvallend licht-donkere schakeringen. Dit uiltje laat dat zien, gisteren.

Koekoek300721B
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Een close-up van de jonge koekoek die vorige week op het Dwingelderveld vlak bij me kwam zitten.

* Boerenwormkruid, Tanacetum vulgare, Tansy, Tanaisie vulgaire, Rainfarn *

In dit Vogeldagboek meer insecten dan gebruikelijk. Dat komt omdat het stil is in de vogelwereld.
Op het ogenblik staat overal boerenwormkruid in bloei. Het is een stikstofminnende plant, dus is hij erg algemeen.
Het woord ‘vulgare’ in de naam betekent ook algemeen. ‘Tanacetum’ zou door Lineaus bij de naamgeving zijn afgeleid
van tainia (lintworm) en ake (genezen). De plant werd ooit gebruikt tegen (spoel- en lintwormen) bij mensen en vee.

Boerenwormkruid lijkt enigszins op Jacobskruiskruid, maar is minder giftig. Ze komen uit dezelfde familie.
Voor vele insectensoorten, en dus ook voor mij, is boerenwormkruid een geliefde plant. De plant levert veel nectar.
De boerenwormkruidblindwants is het karakteristieke insect voor deze zgn. ‘kompasplant’: de bladeren richten zich
in het volle zonlicht ongeveer plat op het zuiden. Heel veel insectensoorten profiteren van deze gulle nectarplant.
Hieronder een selectie van de vele, vaak kleurrijke, insecten die ik de afgelopen dagen zag. Kijk ook maar eens en geniet!

Boerenwormkruidblindwants030821
* Boerenwormkruidblindwants, Megalocoleus tanaceti *
Deze blindwants komt uitsluitend voor op boerenwormkruid.

Luzernesierblindwants030821
* Luzernesierblindwants, Adelphocoris lineolatus, Lucerne Bug, Capside des légumineuses, Gemeine Zierwanze *
Behalve op luzerne kan je deze blindwants ook op diverse andere plantensoorten treffen.

Larinusturbinatus030821
* Larinus turbinatus, Larinus turbinatus, Kratzdistelrüssler *
Deze snuitkever is pas in 2004 voor het eerst in ons land waargenomen, maar komt intussen vrij algemeen voor.

Zwartwittesnuitwapenvlieg030821
* Zwartwitte snuitwapenvlieg, Nemotelus pantherinus, Fen Snout *

Menuetzweefvlieg030821
* Menuetzweefvlieg, Syritta pipiens, Syritte piaulante, Kleine Mistbiene *

Kamillevlinder050821
* Kamillevlinder, Cucullia chamomillae, Chamomile Shark, Cucullie de la camomille, Kamillen-Mönch *
Vorig jaar zag ik in het Bentwoud diverse fraaie rupsen van de kamillevlinder. Dit jaar niet.
Op de een of andere manier was daar een drastische afname van het aantal planten van de echte kamille.
Het nieuwe waterbergingsgebied De Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer en Leidschendam/Voorburg
was dit jaar een kamille-oase. Met wat geduld kun je de rupsen van de kamillevlinder vinden. Gisteren.

Klokjesgentiaan290721
* Klokjesgentiaan, Gentiana pneumonanthe, Marsh Gentian, Gentiane des marais, Lungen-Enzian *
Had op het Dwingelderveld graag eens een gentiaanblauwtje gefotografeerd. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.
De Vlinderstichting: ‘Het is een vrij zeldzame soort van vochtige heide, waarvan de eitjes vaak gemakkelijker
zijn te vinden dan de vlinders’. Dat klopt. Zag wel diverse witte eitjes op de waardplant, de klokjesgentiaan.