210720 Tweede broedsel rietaapjes

Woudaapje190721
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Vrouwtje rietaap kijkt om zich heen waar haar jongen zich in het riet verstopt hebben.
Daarna krijgen ze te eten, maar aan de ‘gelaatsuitdrukking’ van één te zien is dat lang niet voldoende.
Ook het mannetje brengt voedsel, ook dat tweetal bedelt om meer. Pa gaat er maar gauw vandoor.

Woudaapjes190721

Woudaapjes190721A

In mijn directe omgeving zijn twee locaties waar de zeldzame rietaapjes (woudapen) broeden.
Op één plek is een tweede broedsel met opnieuw vier kuikens uitgekomen! Bijzonder.
De andere jongen vliegen al enkele weken rond en nu kruipen er weer vier kleine aapjes door het riet.

Volgens de literatuur komt het in Europa niet vaak voor dat een vrouwtje twee legsels heeft.
Maar als je een sommetje maakt en ervan uitgaat dat het vrouwtje weer is gaan broeden
kort nadat de jongen het nest hadden verlaten, kan het wel. Het nest lag vlak bij het oude nest.

Er waren berichten over een tweede vrouwtje. Dat is niet met zekerheid vastgesteld
maar valt ook niet uit te sluiten. Er vlogen steeds twee mannetjes rond, één liet zelfs gisteren nog
zijn baltsroep horen. Eenmaal hebben diverse vogelaars drie mannetjes tegelijk gezien.

Steenuil_Eksters200721
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
Steenuiltje blaast van zich af als eksters hem aan het pesten zijn. Maar het vluchtte niet! Vandaag.

Kluut190721

Tureluur190721
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Twee jonge vogels gisteren in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer.
Boven een kluut die al aardig op kleur komt, evenals de jonge tureluur met zijn oranje poten.

Buizerd180721

Roerdomp190721A
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Op andere locaties gisteren nog twee jonge vogels gezien. Beide met lichte irissen:
hun ouders hebben donkere irissen. De buizerd werd weggepest door zwarte kraaien.
De roerdomp zocht met geopende snavel en duidelijk zichtbare ademhaling wat verkoeling.

Hermelijnvlinder190721

Bloedrodeheidelibel190721
* Hermelijnvlinder, Cerura vinula, Puss Moth, Queue fourchue, Große Gabelschwanz *
* Bloedrode heidelibel, Sympetrum sanguineum, Ruddy Darter, Sympétrum rouge sang, Blutrote Heidelibelle *
De rupsen van de hermelijnvlinder zijn bijna geheel ‘op kleur’. Dan is hun kop fel rood.
Ook in het Bentwoud dit mannetje bloedrode heidelibel. Ze vliegen nu volop.

* Watersnood *
In 1953 moesten wij vluchten voor het water, we konden vele weken ons huis niet meer in.
Ik kan me nog flarden van die paniek herinneren en kan me indenken hoe erg het in Limburg e.o. is.
Alle getroffen lezers van Vogeldagboek, en trouwens alle gedupeerden: veel sterkte gewenst!

***
Recensie
De vogel en de componist
Fernand Rochette, Uitgeverij Sterck & de Vreese 2021, ISBN 978 905615 592 6, € 24,90
Vogelzang is door de eeuwen heen een inspiratiebron voor componisten en musici. Een boeiende beschouwing.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.