210709 Zorgzame broer en zus

Baardmannetjes080721

Baardmannetjes080721A_
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Bij verreweg de meeste juveniele vogels is het verschil tussen mannetje en vrouwtje niet te zien.
Baardmannetjes vormen daarop een handige uitzondering: jonge vrouwtjes hebben een donkere snavel,
jonge mannetjes hebben, net als hun ouders, een geel snaveltje. Gisteren zag ik broertje en zusje
in de rietkragen rond de Zevenhuizerplas. Tijdens een pauze verzorgden ze elkaars verenpak.

Bruinekiekendief070721
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Vrouwtje bruine kiekendief op jacht. Na het broedseizoen gaan ze volop hun veren ruien wat duidelijk te zien is.

Torenvalken080721B
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Drie jonge torenvalken in een nestkast in Zevenhuizen. Ze zullen spoedig uitvliegen:
ze verkennen hun omgeving heel goed en één vogel is al druk bezig met vliegoefeningen.

Steltkluut090721

Steltkluut090721A
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
Ook de vier jonge stelkluten zijn bijna vliegvlug. Ze oefenen volop, vanmorgen. De ouders zijn waakzaam in de buurt.

Kwak090721A
* Kwak, Nycticorax nycticorax, Black-crowned Night Heron, Bihoreau gris, Nachtreiher *
Mogelijk zijn het verwilderde exemplaren en hun nakomelingen uit dierentuinen en vogelparken.
Maar kwakken zie je de laatste jaren steeds vaker. Deze ‘nachtreiger’ was vanmorgen heel actief.

Woudaapje090721

Woudaapje090721A
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Soortgenoot woudaap is nog steeds een zeer zeldzame broedvogel in ons land, maar ook hun aantal neemt toe.
In de omgeving van de kwak lieten vanmorgen een juveniel rietaapje en een volwassen mannetje zich goed zien.

Huismussen080721
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Twee mannetjes huismus nemen een bad in de badkuip in onze tuin.

* Desktopfoto putter *
Diverse lezers van Vogeldagboek hebben gevraagd om een desktopfoto van de putter met gespreide vleugels. HIERBIJ!