210706 Eindelijk weer patrijzen

Patrijs060721A

Patrijs060721
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Elk jaar zie ik minder patrijzen, een zorgelijke ontwikkeling van deze en andere boerenlandvogels.
In het broedseizoen houden ze zich vanzelfsprekend gedeisd en zie je er toch minder.
Maar vanmorgen betrapte ik gelukkig weer eens patrijzen, twee juveniele (boven) veldkipjes en drie adulte.

Veldleeuwerik060721
* Veldleeuwerik, Alauda arvensis, Eurasian Skylark, Alouette des champs, Feldlerche *
Een jonge veldleeuwerik plofte vanmorgen vlak voor mijn voeten in de begroeiing. Nieuwe Driemanspolder.

Geoordefuten050721

Geoordefuten050721A
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
In het voorjaar zie je op de Zuid-Hollandse plassen soms flinke groepen geoorde futen baltsen.
Maar hoeveel paren gaan broeden? Uiteindelijk lijken deze prachtige vogels niet veel nageslacht te produceren.
In de drie noordelijke provincies en Noord-Brabant broeden de meeste van de ca. vijfhonderd Nederlandse paartjes.
In de Nieuwe Driemanspolder (Zoetermeer/Leidschendam) zwom gisteren (op grote afstand) dit stel met twee pullen.

Putter030721
* Putter, Carduelis carduelis, European Goldfinch, Chardonneret élégant, Stieglitz *
Putters worden niet voor niets ook wel distelvinken genoemd. Je ziet ze nu vaak foerageren op distels.

Kleineplevier220621_kl
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Herman Berkhoudt stuurde de foto van Boukje Toussaint met ‘wit vocht’ in de cloaca van een kleine plevier
door naar Tim Birkhead. Tim is een internationaal befaamde ornitholoog en auteur van vele boeken.
Hij schreef dat het of fecaal/urinemateriaal is of zaadvloeistof. Waarschijnlijker feces/urine
vanwege de ondoorzichtigheid en de kleur – het wit in de uitwerpselen van vogels komt van de nieren.
Bij de meeste soorten is het sperma van vogels doorschijnend en niet zo wit als bij dit pleviertje.

Zwanenbloem030721
* Zwanenbloem, Butomus umbellatus, Flowering Rush, Jonc fleuri, Schwanenblume *
Een sierlijke waterplant in voedselrijk water in kleigebieden is de zwanenbloem. Bloeit nu volop.
Het is een hoge plant met fraaie rozerode bloemen die in schermen staan.
In ‘Waarom brandnetel’ staat de volgende verklaring voor de naam. Butomus: Latijnse transcriptie van het Grieks boutomos,
bous = os en tenno = snijden, omdat vee zich bij het eten van de plant zou kunnen snijden.
Umbellatus: slaat op de schermachtige bloeiwijze. Zwanenbloem: de plant groeit langs wateren met zwanen.
Maar anderen menen dat de lange stengel lijkt op een zwanenhals of dat de stampers de vorm van zwanen hebben.

Gewonedoolhofspin030721
* Gewone doolhofspin, Agelena labyrinthica, Funnel Web Spider, Agélène labyrinthe, Labyrinthspinne *
Doolhofspinnen bouwen brede webben met diepe trechters waarin ze zich verstoppen en wachten op prooien.

Oranjeluzernevlinder050721B
* Oranje luzernevlinder, Colias crocea, Clouded Yellow, Souci, Postillon *
De eerste oranje luzernevlinders zijn in ons land gesignaleerd. Ik zag er gisteren drie in de Nieuwe Driemanspolder.
Het is een zwerver. De vlinders die we nu zien komen uit Zuid-Europa waar ze overwinterd hebben.
Hier planten ze zich in enkele generaties voort. De laatste nakomelingen vertrekken in de herfst naar het zuiden.