210629 Bruine raadselvogel

Spreeuwen290621
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Elk jaar in juni/juli krijg ik veel foto’s toegestuurd met een ‘onbekende bruinachtige vogel’.
Het zijn jonge spreeuwen, die een egaal vaalbruin verenpak hebben, lichte keel en spitse snavel.
Ze lijken qua kleur nog helemaal niet op hun ouders. ‘s Winters behouden de jonkies die vaalbruine kop en hals,
maar de rest van hun lichaam kleurt, net als bij hun ouders, groenzwart met witgele vlekken.
Links op de foto, vanmorgen in de regen, een jonge spreeuw, rechts een adult ruiend naar winterkleed.

Woudaapje280621

Woudaapje280621F
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
De jonge woudaapjes worden nog wel gevoerd maar zijn zelf al druk met het zoeken van voedsel.
De paalhouding is een aangeboren reflex, zeker als een luidruchtige maaimachine passeert. Gisteren.

Visdief280621C

Visdief280621B

Visdiefjes280621
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
De Benthuizerplas heeft behalve een grote kokmeeuwenkolonie ook een kolonie van visdiefjes.
Op de foto’s van gisteren een vissende visdief, visdief met visje en overdracht aan kuiken.

Kemphanen260621
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Ontluisterd, want ontdaan van hun prachtveren, keren de mannetjes kemphaan terug uit hun broedgebieden.
Daar hebben ze verder weinig te zoeken, want de hanen doen niets aan broedzorg. Zaterdag bij De Wilck.
De hennen hebben één legsel, meestal met zo’n vier eieren. En als gezegd zorgen ze alleen voor eieren en kuikens.

Oeverzwaluw270621

Boerenzwaluw290621
* Oeverzwaluw, Riparia riparia, Sand Martin, Hirondelle de rivage, Uferschwalbe *
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Jonge zwaluwen vliegen overal rond, of rusten even uit. Oeverzwaluw boven en boerenzwaluw. Zoetermeer.

Kleineplevier220621
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Boukje Toussaint maakte vorige week in de Grote Rietplas in Emmen deze opmerkelijke foto van een kleine plevier.
Een mannetje was aan het baltsen, ogenschijnlijk zonder dat een vrouwtje in de buurt was.
Op een gegeven moment verscheen er in zijn cloaca een wit balletje. Sperma? ‘Voorvocht’, iets anders?
Ik weet niet welke kleur vogelsperma heeft. En of vogels ‘voorvocht’ hebben. Wat ik wel eens gehoord heb,
is dat ‘alleenstaande’ mannetjes parkieten in huis op je hand ‘rijden’ en dan vocht afscheiden. Wie weet antwoord?

Gewoneoeverlibel280621
* Gewone oeverlibel, Orthetrum cancellatum, Black-tailed Skimmer, Orthétrum réticulé, Großer Blaupfeil *
Alle libellen zien er mooi uit, ook de zeer algemeen voorkomende gewone oeverlibel. Mannetje, gisteren.

* Itsy *
Alle schrijvers hartelijk bedankt voor de talloze e-mails vol medeleven over de zieke Itsy.
Het gaat goed met haar: eetlust en ontlasting. Ze is nog verzwakt, maar ze blaft alweer boos naar poezen…

* Duiven *
In het vorige Vogeldagboek schreef ik dat het broedseizoen voor hout- en holenduiven voorbij is.
Dat was onjuist. Het éérste legsel is afgerond, maar deze duiven hebben broedsels tot in de herfst.
Holenduiven, zo is vastgesteld, kunnen zelfs wel vijfmaal broeden, bijna altijd op twee eieren.

***
Recensie

Natuurrijk
Vogels
Ulrich Schmid, Uitgeverij Terra 2021, ISBN 978 90 8989 874 6, € 23,99
Persoonlijke en inspiratierijke beschrijvingen van vogels, met nadruk op evolutie en zang.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.
 

De Scharrelaar en Fwiet
In Nederland en België worden twee interessante tweejaarlijkse vogelperiodieken uitgegeven:
‘Vogeltijdschrift voor lezers’ De Scharrelaar en ‘een vogelmagazine’ Fwiet.
In Vogeldagboek kunnen ze niet altijd uitgebreid worden besproken. Deze keer een korte vermelding.
Verschenen is intussen De Scharrelaar 2021/1 en recentelijk Fwiet, geheel gewijd aan uilen.