210617 Moeraszwaluwen

Zwartestern150621U
* Zwarte stern, Chlidonias niger, Black Tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe *
‘Zwarte zwaluwachtige vogel’ betekent de geheel terechte wetenschappelijke naam Chlidonias niger.
Zwarte sterns hebben tijdens het broedseizoen een zwarte kop en een leigrijze rug en vleugels.

Na een tip van een lezer (tips zijn altijd van harte welkom; geheimhouding over locatie verzekerd!)
ben ik dinsdag naar een broedkolonie van zwarte sterns gegaan. Typische vogel van het Groene Hart van Holland.
De laatste jaren stabiliseert hun aantal zich, zo rond de 1500 broedparen. Rond 1940 waren er 15.000 broedparen!
‘Zwarte visdiefjes’ hebben moeras nodig met helder water en veel waterplanten, als riet, lisdodde, gele plomp.
Op drijvend dood materiaal bouwden ze hun nesten, maar die omstandigheden komen bijna nergens meer voor.
Nu leggen vrijwilligers jaarlijks nestvlotjes neer, waar de moeraszwaluwen dankbaar gebruik van maken.

Zwartestern150621T
Waarschijnlijk het voornaamste voedsel voor jonge zwarte sterns zijn libellen, die massaal werden aangevlogen.

Zwartesterns150621J
Op de meeste nestvlotjes zag ik twee of drie kuikens. Die zullen al gauw hun omgeving gaan verkennen.

Zwartesterns150621N
Overdracht van een libel. Voor zover te zien werden er vooral gewone oeverlibellen gevangen.

Zwartesterns150621G
Dit lijkt meer op een klein waterdier, wellicht een visje.

Zwartesterns150621R
Volop gele plompen in de slootjes. De vruchten lijken wat op varkens, zeker als je er vier lucifers in stak, zoals wij deden.

Zwartestern150621M
Het was een prachtige natuurbeleving om die mooie, sierlijke vogeltjes vlak langs je heen te zien scheren.

Zwartestern150621V

Zwartestern150621Z

Zwartesterns150621Q
Niet altijd was het pais en vree in de kolonie: soms begonnen de sterns met elkaar te bakkeleien.