Geluksvogel

Geluksvogel

Auteur
Martin Melchers

Foto’s en illustraties
Martin Melchers e.a.

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2021
188 pagina’s, 17 x 24 cm
ISBN 978 90 5011 811 8
€ 22,50

Geluksvogel

Een kleine biografie van de Amsterdamse natuur

Het naoorlogse Amsterdam kende veel opgespoten zandvlakten, waarover de schrijver alleen of met vriendjes struinde. Hij deed daar vele ontdekkingen die hij toen al voor het nageslacht wilde bewaren. In een schriftje schreef hij zijn avonturen op met de bedoeling daar later een boek van te maken. Op dat boek moesten we nog vijftig jaar wachten.

Tijdens zijn jeugdtochten ontmoette hij meneer Walters, zijn leermeester. In de loop van de tijd bouwde hij een hechte relatie op met Walters. Vooral op het gebied van de plevieren droeg deze de resultaten en kennis van zijn onderzoeken aan Melchers over. Op de opgespoten zandvlakten rond Amsterdam vond de schrijver in de loop van de tijd nesten van bontbek-, strand- en kleine plevier. Vooral de laatste neemt een prominente plaats in. Eigenlijk zijn de verhalen over plevieren een boek in het boek.

De natuur hield de schrijver zo bezig dat zijn schoolcarrière eronder leed. Als talentvolle voetballer lag een profloopbaan in het verschiet, maar als je te laat op trainingen en wedstrijden komt, is het daarmee gauw afgelopen. De natuur trok harder aan hem dan de bal. Uiteindelijk is hij fysiotherapeut geworden.

In 1992 krijgt Melchers een deeltijdbaan als stadsecoloog van Amsterdam. Vanuit het niets bouwt hij een dienst op die gezag verwerft. Er wordt naar hem geluisterd. Met humor wordt beschreven hoe hij dingen voor elkaar krijgt. Bijvoorbeeld hoe hij erin slaagt om een directeur van ABN/AMRO ervan te overtuigen dat een slechtvalkennestkast bijdraagt aan een positief imago van de bank.

Maar verbijsterend is het om te lezen hoe opportunisme binnen de gemeentelijke organisaties, zoals rond de realisering van IJburg, de goede beslissingen tegenhouden en de slechte besluiten genomen worden. Zelfs binnen gemeentegrenzen lukt het niet om één maaibeleid voor bermen te voeren.

Wat me opviel was dat je met persoonlijke inzet, het hebben van een groot netwerk, optimisme en doorzettingsvermogen veel kunt bereiken. En als je daarbij ook nog over de nodige humor beschikt, blijkt je inzet voor de natuur ondanks tegenslagen en tegenwerking niet voor niets te zijn. Melchers noemt zich een ‘Geluksvogel’ dat hij van zijn hartstocht zijn werk kon maken. Daarom is het boek een bron van inspiratie om door te gaan voor iedereen die zich met natuurbescherming bezighoudt.

Ko Katsman, 3 juni 2021