210603 Baardmanbelletjes

Baardman020621E

Baardman020621F

Baardman020621C
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Het eerste legsel van baardmannetjes is uitgevlogen. In het broedgebied klinken overal hun ‘belletjes’.
De jonkies worden gevoerd door de mannetjes. Vrouwtjes zitten alweer op het nest, soms op wel tien eitjes.
In goede jaren broeden ze wel drie keer. Gisteren zag ik een tiental van die prachtige moerasvogeltjes.
Twee mannetjes met hun hangsnorren en jonge mannetjes (gele snavel) en jonge vrouwtjes (donkere snavels).

Bruinekiekendief250521
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Een jagend vrouwtje bruine kiekendief bij de N11 in Zoeterwoude.

Woudaap310521D

Woudaap310521G
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Op foto’s (maandag) lijken rietaapjes vaak vrij groot. Maar met de huidige generatie camera’s
kun je de onderwerpen in je foto’s uitsnijden (croppen) zonder veel kwaliteit te verliezen.
Woudaapjes zijn in werkelijkheid reigertjes die, rechtopstaand, variëren tussen 25 en 36 cm.
In paalhouding zijn ze bovendien erg smal. Mannetjes zijn opvallender door hun donkere vleugels,
maar vrouwtjes met hun beigeachtige tinten ‘verdwijnen’ in hun omgeving. Deze zag ik in het riet landen,
anders zou ik er straal voorbij gelopen zijn. Hoeveel woudapen zullen vogelaars over het hoofd zien?
Als ze hun vleugels spreiden (max. 58 cm), vallen zeker de donkere mannetjes tijdens het vliegen goed op.
Meestal wordt hun aanwezigheid vastgesteld door het langdurig en luid roepende mannetje: wróh, wróh, wróh.

* Verstoring van roerdompen en woudapen *

Tot plezier van vele natuurliefhebbers broeden er in mijn omgeving diverse woudaapjes en roerdompen.
De laatste jaren is fotoapparatuur heel toegankelijk geworden. Gevolg: tienduizenden fotografen.
Die graag allemaal (deze) bijzondere vogels op de foto willen zetten. Heel begrijpelijk maar ook ‘gevaarlijk’.

Roerdompen en woudaapjes leven zeer teruggetrokken diep in het riet maar ze zijn niet schuw.
Ze broeden soms vlak langs wandel- en fietspaden en vliegen soms op korte afstand langs je heen.
Dat gebeurt vooral in de paar- en broedtijd, nu dus. Ze vliegen dan heen en weer en zijn goed zichtbaar.
Maar zoals bij alle vogels moet je ervoor waken dat ze niet gestoord worden in hun natuurlijk gedrag.

Verreweg de meeste fotografen blijven op keurige afstand van de nesten (voor zover die bekend zijn),
verlaten de paden niet, lopen het riet niet in, vertrappen of vernielen geen begroeiing
en rennen niet (maar lopen rustig) naar een verderop landende roerdomp of rietaap zodat ze niet schrikken.
Voor u is deze oproep om vogels niet te verstoren dan ook niet bedoeld. Wel voor de fotografen
die fatsoensnormen overtreden om dichterbij te komen. Niet meer doen a.u.b., uw telelens is sterk genoeg.

Blauwborst020621
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Na de baltsperiode en het eerste nest zingen mannetjes blauwborst nauwelijks. Hebben ze geen tijd.
Geleidelijk aan laten ze zich weer vaker zien en hoor je weer hun melodieuze zang, zoals gisteren.

Koekoek030621
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Mannetje koekoek vloog me vanmorgen op flinke afstand in het Bentwoud voorbij.

Fuut_Schildpadden310521
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
* Amerikaanse moerasschildpad onbekend, Trachemys scripta spec *
Drie Amerikaanse moerasschildpadden (geelwang- en geelbuikschildpadden) hebben een fuut van haar nest verdrongen.
Ze bouwde er pal naast een nieuw nest, maar moet nu gedogen dat twee en soms drie schildpadden tegen haar aan liggen…

Gewonedistelboktor120521
* Gewone distelboktor, Agapanthia villosoviridescens, Golden-bloomed Grey Longhorn Beetle,
Agapanthie à pilosité verdâtre, Scheckhorn-Distelbock *
Een veelvoorkomend en mooi insect is de gewone distelboktor. In de Benelux leven zo’n honderd soorten boktorren.

 
***
Recensie
Geluksvogel
Een kleine biografie van de Amsterdamse natuur
Martin Melchers, KNNV Uitgeverij 2021, ISBN 978 90 5011 811 8, € 22,50
Met grote persoonlijke inzet kun je veel bereiken met natuurbescherming. Een bron van inspiratie voor iedereen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.