210531 Rietaapjes in vlucht

Woudaap310521

Woudaap310521C
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Rietaapjes broeden (veel) later dan hun verwanten waar ze zoveel op lijken: roerdompen.
De woudapen zijn een stuk kleiner, maar vooral het vrouwtje (foto’s boven) is sterk gelijkend.
Door hun formaat en hun zachte bruine en gele tinten zie je deze vogeltjes makkelijk over het hoofd.
Mannetjes hebben zwarte vleugels en in broedtijd een felrode snavel: dat valt wel goed op.
Vanmorgen en aan het begin van de middag waren deze twee woudaapjes heel actief: roepen en (snel) vliegen.
Ze zijn helemaal niet schuw, maar ze leven erg teruggetrokken en je moet veel geduld hebben voor foto’s.

Woudaap310521A

* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Mannetje, klaar voor de start en vliegen maar!

Woudaap310521B

Gelewkikstaart300521
* Gele kwikstaart, Motacilla flava, Blue-headed Wagtail, Bergeronnette printanière, Schafstelze *
Een mannetje gele kwikstaart met op de achtergrond de talloze boterbloemen in De Wilck, gisteren.

Grutto300521A
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Een grutto gisteren op gemaaid grasland in Zoeterwoude. Uitgemaaid of gewoon op zoek naar voedsel?

Rossestekelstaarten280521
* Rosse stekelstaart, Oxyura jamaicensis, Ruddy Duck, Érismature rousse, Schwarzkopfruderente *
Een vrouwtje rosse stekelstaart met slechts één kuiken. Ze hebben dan ook vele vijanden. Vrijdag.

Agaatvlinder280521
* Agaatvlinder, Phlogophora meticulosa, Angle Shades, Méticuleuse, Achateule *
Agaatvlinders komen in vrijwel het hele land voor, maar altijd in kleine aantallen. Je ziet ze niet zo heel vaak,
want dit nachtuiltje is overdag niet actief en kan zich overdag goed verstoppen. Vrijdag in het Bentwoud.

Zwartpootsoldaatje120521
* Zwartpootsoldaatje, Cantharis fusca, a soldier beetle, Téléphore sombre, Gemeiner Weichkäfer *
Wel talrijk met ruim tien soorten zijn zwarte soldaatjes. Dit zijn parende zwartpootsoldaatjes. Bentwoud.

Roerdomp280521
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *

Van deze roerdomp (vrijdag) heb ik een grote afdruk gemaakt als achtergrond op het bureaublad. KLIK HIER.