210527 Roerdompen in vlucht

Roerdomp260521

Roerdomp260521C
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Vrouwtje roerdomp (vrijwel geen blauw op de snavelbasis) komt aanvliegen en landt in een rietkraag. Gisteren.

In mijn jongste jaren ging ik wel eens met een oudere broer speuren naar roerdompen.
Een enkele keer zagen of hoorden we er zelfs een, in de rietkragen bij de Kinderdijkse molens.
De schaarste is voorbij: het gaat de laatste jaren steeds beter met deze zo geheimzinnige moerasvogel.
Sterker nog: in mijn contreien (vind ik een mooi woord…) zie ik ze de laatste jaren regelmatig.
Ik vermoed dat de vroegste stellen al kuikentjes hebben want gisteren zag ik zes ouders vliegen.

Roerdomp260521E

Roerdomp260521F
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Poosje later, iets verderop: als een roofvogel duikt een (vrouwtje) roerdomp in het riet.

Roerdomp260521H
Deze roerdomp vloog voorbij, maar ik weet niet meer op welke plek hij uit het riet kwam of waar hij landde.

Roodborsttapuit260521
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Dit roodborsttapuitje zorgde gisteren bij mij voor verwarring. Een (volwassen) mannetje is het niet:
die heeft veel meer zwart op de kop. Een juveniele vogel dan? Met half mei al oranje op de borst?
Dat lijkt uitgesloten. Dus een adult vrouwtje, dat er (na een bad?) wat verfomfaaid uitziet. Bentwoud.

Bosrietzanger260521A
* Bosrietzanger, Acrocephalus palustris, Marsh Warbler, Rousserolle verderolle, Sumpfrohrsänger *
Ze lijken op kleine karekieten, maar ze zitten (meestal) niet in het riet maar in struiken.
Hun zang is een mengeling van klanken, van rietzanger en karekiet en imitaties van andere vogelsoorten.
Ze arriveren pas heel laat (medio mei) in ons land en overwinteren diep in het zuiden van Afrika.
Kortom: bosrietzangers zijn qua kleur onopvallende vogeltjes, maar hun zang is heel afwisselend.

Heggenmus270521
* Heggenmus, Prunella modularis, Dunnock, Accenteur mouchet, Heckenbraunelle *
Jonge heggenmus voelt zich in een rommelig hoekje in de tuin prima op zijn gemak. Vanmiddag.

Grauwevliegenvanger270521
* Grauwe vliegenvanger, Muscicapa striata, Spotted Flycatcher, Gobemouche gris, Grauschnäpper *
Je zou maar een broedpaartje grauwe vliegenvangers in je tuin hebben, dan ben je een bofkont!
Het zijn onopvallend gekleurde vogels en hun zang is ook onopvallend, maar hun gedrag is boeiend en sympathiek.
Een paartje heeft (opnieuw) onderdak gevonden in Zoeterwoude, nest onder de dakgoot boven op een zonnescherm.
Vanaf uitkijkposten in de omgeving (boomstronken, de waslijn) vliegen ze als een pijl omhoog
om al vliegend insecten te vangen en daarna terug te keren naar dat waarnemingspunt. Foto vanmiddag.

Heliophanus180521
* Heliophanus onbekend, Heliophanus spec, Sun Jumper spec, Sonnenspringspinne unb *
Een close-up van een springspin, een soort Heliophanus. Bentwoud.